Duchovní vedení

09.05.2024

Duchovní vedení. Co to je? O co, či o koho se vlastně jedná?

Každý z nás, ještě předtím, než se sem narodí, tak společně se svým duchovním týmem pečlivě pracuje na jednotlivých oblastech, zkušenostech, zážitcích, které chceme prožít v našem následujícím životě.

To, co je třeba, aby tady zaznělo je zřejmě právě to, že nikdo tady na světě není sám. Skutečně vůbec nikdo z nás. Naše inkarnace byla po dlouhou dobu připravována, byly uzavírány jednotlivé dohody duší, byly činěny kroky a vytvářeny nejvhodnější možné podmínky pro naší zkušenost v nadcházejícím životě. 

Někdy vidím jak se lidé skutečně trápí, ba co víc, někdy pomýšlejí na nejhorší, a to jen proto, protože si myslí, že jsou tady na tom světě sami. Že nemají nikoho, kdo by jim pomohl či pociťují, že nemají nikoho, kdo by je miloval. 

Ještě předtím, než jsme se vydali, na velmi, ale velmi dobrodružnou pouť života ve hmotě, jsme byli společně s našim týmem připravováni pro tento život, který právě žijeme. Náš osobní duchovní tým se může skládat z různých bytostí, stejně jako jejich počet se u každého může lišit. Ve svém týmu můžeme mít anděly, průvodce, světelné léčitele, různé ochránce atd. Tyto bytosti společně s námi pracovaly na utváření nejvhodnějších podmínek pro naši následnou inkarnaci.

Jakmile jsme se sem však narodili, tak jsme na náš duchovní tým, dokonce na veškeré dohody duší, které jsme kdy s ostatními dušemi učinili, tak na tyto jsme zcela zapomněli. Toto zapomnění však bylo nutné, protože jen díky němu mohla naše duše skutečně procházet událostmi, ve kterých měla něco nového poznat nebo třeba změnit svůj charakter. Kdyby si naše duše pamatovala na veškeré zážitky z našich předešlých inkarnací, kdyby si pamatovala na dohody duší, její cesta za sebepoznáním by nebyla vůbec třeba. Ihned by věděla, který člověk jí z jakého důvodu vstoupil do života a hned by se rozpomenula na společné zážitky z minulosti, které měly vliv na její současné vnímání. 

Jako duše, které jsme vstoupily právě na planetu Zemi, tedy na planetu, kde je závoj zapomnění snad ten nejhustší, jsme vlastně byli velmi ale velmi odvážní, neboť jsme věřili, že i přes veškeré naše zapomnění jednou dokážeme cestu ke své prapůvodní podstatě najít. Věřili jsme, že jsme toho schopni. A tak si vždy vzpomeňte, že pokud jste kdysi měli tak velikou odvahu do něčeho tak náročného, jako je život na planete "Zapomnění" vstoupit, pak už zvládnete všechno. Stačí si vaší odvahu opět připomenout.

Pokud čtete tyto řádky, vzpomeňte si jen na to, že jste to právě vy, kteří jste věděli, že se jednou rozpomenete na to, kým ve skutečnosti jste. A pokud jste našli odvahu již tehdy, vstoupit do hmotného světa, kde dosud vládne zcela naruby postavený systém, věřte, že jste někde hluboko uvnitř vás museli vědět, že se tady nikdy neztratíte. Věděli jste, že na vaši "pouť "vás připravovalo mnoho vašich ochránců a průvodců. Jednou si na ně dokonce vzpomenete a aktivně s nimi budete moci spolupracovat. První krok je vůbec to, uvědomit si, že vy nikdy nejste tady sami a nikdy jste nebyli, jen jste na to na nějakou dobu zapomněli.

Váš duchovní tým je jako vaše nejbližší rodina, milují vás, milují vás tak moc, že zcela respektují vaši cestu životem, i když se často můžete snažit vyhýbat původnímu plánu duše. Oni s vámi nikdy neztratí trpělivost, oni vás nikdy nepřestanou milovat, oni ví, že i když třeba váš plán duše nezvládnete v tomto životě projít, budete mít k tomu jinou příležitost, jindy, případně jinak.

A kdyby pro vás bylo náročné si ihned představit celý váš duchovní tým, tak si rozhodně vzpomeňte alespoň na svého nejdůležitějšího člena. Vašeho anděla strážného. Ten je s vámi od počátku věků, nikdy vás neopustil a nikdy vás neopustí. Je neustále s vámi, ať se děje co se děje. Někdy můžete jeho přítomnost pocítit, jindy vám dá jasně najevo co a jak. Jde jen o to postupně začít naslouchat. A jestli nevíte jak s ním či jimi navázat kontakt, zkrátka to zkoušejte, mluvte k nim (klidně pouze v duchu), ptejte se na otázky a pak jen buďte vnímaví, protože odpovědi které vám budou přicházet mohou být formou intuice, pocitů, případně určitých znamení, atd.

Na tomto světě nikdo z vás nebyl nikdy sám. Vám, tedy vaší duši, byl na cestu životem dán dar. V prvé řadě dar vašeho anděla strážného a samozřejmě dar v podobě mnoha dalších průvodců a pomocníků. Jen si na ně vzpomeňte a pak už jen vnímejte. Postupně se vaše citlivost ke způsobu komunikace s nimi bude zvyšovat a zintenzivňovat. 

A co hlavně? Jednou se s celým naším duchovním týmem opět setkáme, stejně jako s mnoha dušemi, s nimiž jsme uzavřeli nejrůznější dohody. V tom okamžiku se rozpomeneme a uvědomíme si, jak jsme si náš život mohli radostně užít.

Vždyť nakonec o tom to je. Je to vše jen o tom, abychom jednou opět nalezli radost ze své existence a z naší ničím neomezené síly tvořit vše, co si jen dokážeme představit.

Váš duchovní tým vás miluje, vzpomeňte si na to, až se zase jednou budete cítit na tomto světě opuštěni a sami.

Přeji vám radostnou cestu životem.

S láskou 

Janka