Malá duše a Slunce, Neale Donald Walsch

13.10.2021

Četli jste někdy knihu "Malá duše a Slunce?" Pro mne je to neskutečně krásná kniha, kniha pro děti. Tato kniha vznikla, aby byla jasně srozumitelná i těm nejmenším. Avšak paradox je, že právě ti nejmenší chápou představu o nebi a světě mimo tuto realitu mnohem líp než my dospělí. Tato kniha je knihou, která hovoří o všem. Několik mých nejbližších kamarádů a přátel ji ode mne získalo dárkem, protože zkrátka jsem si pro ně lepší dárek nedovedla představit. Je to kniha, kterou napsal Neale Donald Walsch. Osobnost, která si v životě také zakusila mnohé. Sám Neale musel klesnout až na samotné dno, aby dokázal pochopit, že to, co se v jeho životě odehrává má svůj pevně daný význam. Poté, co byl "probuzen" napsal několik knih, které doslova miluju. Jmenují se "Hovory s Bohem" a je jich už pěkných pár dílů. Jeho životní příběh byl také zfilmován. 

Jsem strašně ráda, že jsem na tohoto autora narazila, i když také vím, že to nebyla náhoda. Přestože napsal několik knih "Hovory s Bohem", pro jednodušší pochopení všeho, shrnul vše podstatné v knize pro děti "Malá duše a Slunce". A když se mým nejbližším děje v životech cokoliv strašného, zase jim připomenu, jestli se nechtějí do této knihy podívat. Avšak jestli tak učiní, to je již jejich svobodná vůle :-).

Je to krásná kniha, která pojednává o tom, jak jsme se jako jednotlivé duše rozhodli dobrovolně zakusit lidskou zkušenost a ve fyzické realitě si zažít ten který úkol právě chceme poznat. Tato kniha pojednává o duši, která ví, že je světlem (je bohem stvořena, je vlastně také bohem samotným), avšak chtěla by fyzicky, ve fyzické realitě poznat, jaké to je být světlem. A protože ví, že každá duše je něčím výjimečná, rozhodne se být také výjimečnou. Výjimečnou v tom, že dokáže odpouštět. Avšak jak už i mnoho z vás ví, vše na tomto světě bylo stvořeno bohem/ vyšší sílou/ vesmírem /zdrojem atd. (dosaďte si koho nebo co chcete). To, co bylo stvořené není ničím, co by nebylo božské, tedy ničím, co by nebylo světlem. Avšak když už se naše duše rozhodla zažít skutečnou fyzickou realitu a pocítit, co to skutečně je právě třeba odpouštět, musí tu existovat někdo, komu by bylo možné odpustit. A proto se v našich životech objevují lidé, kteří nám provádí strašné a nesmírně náročné životní lekce a zkoušky, ale vše jen proto, abychom my sami nakonec dokázali pocítit světlo v nás. Pocítit, že jsme skutečně světlem. Pocítit, že jsme skutečně jedineční v tom, v čem jsme si tento úkol zadali. Třeba právě v odpuštění. A proto nám jako naše kamarádská duše vstoupí do života osoba, která nám provede něco tak špatného, že jsme nakonec životními okolnostmi hnáni k tomu jí odpustit. Odpustit jí, přijmout ji a hlavně pochopit, že to, co dělala, dělala hlavně pro nás. Dělala pro nás, abychom pochopili, že jsme přece jedineční, úžasní a skvělí a i když se nám stanou strašlivé věci, dokážeme i "největšímu nepříteli" odpustit.

Tato kniha ve své krásné jednoduchosti popisuje úplně vše. Proč se věcí dějí, co nám tyto zkušenosti a zkoušky mají dát a hlavně učí nás milovat vše z celého svého srdce. Protože nakonec stejně všichni pochopíme, že pocházíme z jednoho zdroje, který nás stvořil a který je vlastně námi. Naši nepřátelé jsou našimi největšími přáteli (i když to tak ve fyzické realitě mnohdy nevidíme). Tito lidé nás nutí jenom růst a posouvat se dál a dál. Vše, co se v našich životech odehrává se odehrává, protože se zkrátka odehrávat má. Vše bylo stvořeno jedním a vše taky jedním je. Je jen na nás nakolik se necháme pohltit materiálnem a svým egem a nakolik dokážeme pochopit ostatní, jejich činy, chování a jednání. Lidé, kteří k nám do životů byli sesláni jsou stejnými anděly, jako jsme my sami. Jde jen o to si to uvědomit, dokázat to pochopit a přijmout. A hlavně pochopit, proč ta která daná osoba k nám do života přišla, co nám měla dát, co nás měla naučit a co jsme díky ní v sobě nového objevili. 

(nakonec jen malá vsuvka.....neznamená to však, že všem dovolíme si dělat s námi cokoliv, protože jsou taky tím, co jsme my...musíme zase znát své hranice, znát své meze...jde jen o to pochopit, proč daná osoba jedná, jak jedná a co nás to má naučit. neznamená to, že se třeba nebudeme bránit a jen na sebe necháme útočit), ale k tomu zase třeba někdy příště:-)).

Děkuji tak za vše a za nás všechny, že tuto fyzickou realitu v její plné síle zakoušíme a také, že jen díky ní si můžeme skutečně naplno uvědomit, čím také jsme.