Smutek a radost, jako neoddělitelná součást našich životů

20.07.2022

Náš život je neustálým koloběhem životních cyklů, období a fází. Během těchto období se můžeme často cítit jako na houpačce, jednou je nám krásně a záříme radostí, podruhé jsme smutní a pociťujeme splín. Náš život je mnohdy jako sinusoida a udržet ho v rovnováze, není někdy jednoduché. 

Každý z nás se vyvíjí a tento vývoj je spojen s mnoha a mnoha změnami i v rámci našich pocitů. Většinou když v svém životě něco měníme - něco hodně důležitého, například změnu životních partnerů, změnu povolání, změnu návyků, toto období je provázeno někdy i stavy, kdy prožíváme smutek. Toto je však nedílná součást těchto procesů. V situacích, kdy se naše duše posouvá dál, na "další úroveň" se zkrátka loučí se vším starým, v čem do té doby žila.  Někdy je to hodně spojeno s vnitřním pocitem smutku. Podstatné je tento pocit přijmout a pochopit, že jím projít musíme, nejde ho jen tak vynechat, protože prostě chceme. 

Někdy zkrátka potřebujeme prožít i to méně radostné, abychom se dokázali skutečně osvobodit od svých starých pout. 

A proto přijměme všechny své smutky stejně jako radosti s vděkem. Buďme vděční za to, že cítíme, že vidíme, že naše srdce fungují (zkrátka ještě nezkameněla na nerozbitelný kámen:-)) . Buďme vděční za naše smutky, protože jen skrze jejich prožití se dokážeme zase posunout dál v našich životech. Vnímejme naše pocity a hlavně dovolme si je připustit. Vždyť není nic důležitějšího než se podívat sami na sebe skutečně takové, jakými jsme. Dovolme si být autentičtí a hlavně sami sebou.

Přeji nám všem, abychom smutky v našich životech přijímali stejně jako radosti, neodhánějme je, my je potřebujeme prožít. Jsou nedílnou součástí naší cesty.