Andělé a víra

19.02.2022

Věříš, že je s tebou stále někdo, kdo ti na každém tvém kroku pomáhá? A to i přesto, že se snažíš neposlouchat a jít jinudy, pro tebe třeba snazší cestou? Jsou všude kolem nás. Jediným našim problémem je to, že si to mnoho z nás nechce připustit. Avšak když to zkusíš....co můžeš ztratit? Vůbec nic. Často si nevšímáme znamení, která k nám neustále přicházejí a která na nás jasným jazykem mluví. Jde o sny, jde o číslice, jde o náhody, kterým nepřikládáme větší důraz. A pak záleží na tobě. Zkusíš navázat kontakt (rozhovor) s nefyzickými bytostmi? Nebo máš strach? Nebo si nechceš připustit, že by vůbec mohly existovat?

V našich životech máme pomocníky. A obrovské. Našim lidským problémem je to, že si to nechceme připustit, že to nechceme vidět. Je to pro mnoho z nás moc "nefyzické a moc duchovní a mimo realitu". Však i třeba sama Lorna Byrne po většinu svého života držela v tajnosti svou komunikaci s anděly, přestože jí byl dán dar tyto bytosti přímo vidět, a tak je i ve svém fyzickém životě přímo vnímat. Neměla to sama lehké, od dětství ji považovali za "retardovanou" protože ji mnohem více zajímalo, co a koho vidí kolem sebe, co jí tyto bytosti povídají než to, co běžní lidé vidí. A jak je na tom dnes? Díky Bohu - a to myslím skutečně, může to, co vidí a zažívá už naplno svěřovat svému okolí a taky nám, ostatním, kteří nemáme přímý viditelný důkaz andělské existence.

Víš co je ale pravda? Andělé se nám snaží neustále pomáhat. Pořád, v každém okamžiku našich životů. Je jen na nás, jestli dovolíme přijmout tuto skutečnost, že existuje i někdo a něco, co my ve své fyzické realitě nevidíme, anebo ne. Ale víš co? Právě tomu se říká skutečná víra. Mnoho lidí si pod pojmem víra představí, že věří v Boha, či kohokoliv jiného, ale když přijde situace, kdy mu má skutečně uvěřit, nevěří. Zapojí veškeré své fyzické mechanizmy, zaktivuje svou mysl jen aby popřel to, co mu jeho intuice a znamení říkají. A tak zkrátka neuvěří. Lidé se předhání v tom, která víra je lepší, která je důležitější - taky většina naší historie, většina válek, které se odehrávaly, vznikly proč? Samozřejmě kvůli víře. Avšak víš co? Kdyby se komukoliv z těchto lidí praktikujících víru skutečně zjevily bytosti, které nejsou fyzicky zhmotněné v tomto našem světě, byla by jejich víra tatam. Problémem nás lidí je to, že si chceme všechno logicky a racionálně zdůvodnit. To, že si myslíme, že jsme věřící je ihned zapuzeno v okamžiku, kdy je nám naskytnuta možnost skutečně věřit a uvěřit.

Stalo se ti někdy, že ti přišla znamení, které jsi na okamžik vnímal jako znamení, avšak pak je tvá mysl velkou silou shodila, znevážila a odsunula stranou? Tak vidíš. Věřil jsi? Nikoliv. Mnoho lidí na tomto světě si myslí, že jsou věřící, avšak kdyby došlo na lámání chleba, pak je jejich víra ta tam. Proto největším uměním je skutečně věřit  a uvěřit, že existuje něco víc, než tento náš fyzicky viditelný život. Skutečná víra znamená nebát se navázat kontakt s duchovním světem. Skutečná víra znamená být otevřený všemu, co je mi ukazováno. Všem znamením, která do mého života přicházejí - ať se jedná o číslice, sny, texty písní, pírka, to, co někdo neznámý někde na ulici prohodí a ty to zavnímáš, atd. Znamení jsou nám dávaná pořád. Někdy můžeš dokonce pocítit dotek, ačkoliv nikdo kolem tebe není. Jsou to tví andělé. Jsou to naši andělé. Neustále a pořád jsou ti nablízku a zkouší s tebou navázat kontakt, avšak ty je nechceš slyšet. Nechceš si připustit, že to co vnímáš, co v daný okamžik cítíš, to co ti říká tvá intuice, je jen způsob, jakým s tebou komunikují. Toto jsou cesty, kterými s námi vyšší bytosti komunikují, avšak mnoho z nás je nevnímá, případně, když už se jim něco zdá, nechce to přijmout. 

Tak je jen na nás. Necháme naše pomocníky, aby nám skutečně pomáhali a budeme jim naslouchat? Nebo se necháme ovládat naším fyzičnem a nebudeme chtít uvěřit, že existuje někdo mimo tento fyzický svět, kdo by nám chtěl pomoci? To je jen na každém z nás, jakou svou cestu si zvolí. Avšak pokud se nazýváš věřícím, zkus se zamyslet nad tím, jestli skutečně věříš.