Videa

Úvod do pohledu na celostní zdraví člověka

Celostní pohled na naše zdraví - Prsa

Poznej svůj osud a zjednoduš si tak svou cestu

Posvátná sexualita

Nádherné a čisté video o výjimečném spojení Máří Magdalény a Jeshuy (Ježíše).

Posvátná sexualita má svůj velký význam na cestě k projevení a podpoření své skutečné podstaty, jde jen o to, překonat náboženstvím tisíce let tabuizované téma, kterým je právě spojení mezi mužem a ženou. 

Přitom, kdybychom my všichni věděli, jak na tomto pravém spojení pracovat, poznali bychom, jaký božský rozkvět nám může přinést. 

Pro všechny, kteří jsou otevření sebepoznání a sebenapojení na vyšší zdroj přikládám toto nádherné video, zápis z deníku Máří Magdaleny. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ouBv6GHpT4&t=1627s