Andělé

11.01.2021

Věříte na anděly? Někdo rozhodně ihned řekne že ne, že je to blbost. Jiný o tom začne uvažovat, další přemýšlí, zda je skutečně možné, že neexistujeme pouze my - lidé z masa a kostí. A někteří na anděly zkrátka věří. 

Asi už podle tohoto tématu všichni poznáte, kam spadám já. Víra v anděly (a ostatní duchovní stvoření a bytosti) mě provází snad po celý život. Samozřejmě bylo období, kdy jsem tyto bytosti nevnímala a neposlouchala. Také bylo období, kdy jsem vědění o nich před světem skrývala. Nyní se s vámi však chci podělit o některé informace, které jsem za svůj život a zkušenosti s nimi načerpala.

Každý z nás má svého anděla strážného - tento anděl je s námi po celý náš život. Nikdy nás neopustí. Pomáhá nám procházet životem a dbá na to, abychom přesně šli tam, kam máme, zpracovali lekce, které máme. Pomáhá nám ve všech našich životních situacích, kterými si musíme projít. Avšak existuje i celá řada dalších andělů, kteří jsou připraveni nám pomoci, pokud je k tomu zavoláme.

Andělé se s námi snaží neustále komunikovat. Ať jsou to už různá znamení, kterých si skutečně všimneme, tak to mohou být vnuknutí, nápady, ale hlavně - chtějí s námi být v kontaktu. 

Úlohou andělů je nám pomáhat. Pomoci nám tam, kde potřebujeme. Avšak pomoci nám můžou pouze a jen, když je o to poprosíme. Narodili jsme se ve fyzickém těle jako lidé se svobodnou vůlí. Vše, co v životě děláme, jak konáme, je jen na nás. Máme svobodnou volbu se rozhodnout. Máme svobodnou vůli. Přestože nás naši andělé mohou obklopovat a neustále nám být na blízku, skutečně pomáhat nám můžou teprve, pokud je o to poprosíme. Sami nemají tu možnost nám do naší svobodné volby a vůle zasahovat.

Pokud chceme pomoci v určité oblasti našeho života, poprosme je o to, aby nám pomohli. Čekají tady na nás, až nám budou moci být nápomocní. V situaci, kdy už jsme o pomoc požádali, buďme vnímaví k tomu, co se kolem nás děje. Andělé s námi často komunikují prostřednictvím symbolů, znamení, vnuknutí, a nápadů, které k nám přijdou. Jejich odpovědi na naše prosby tak mají mnoho podob. Zkusme se jen ztišit a vyslechnout svou intuici, která nám dá jasně najevo, kudy jít. 

Samozřejmě je třeba  tréninku. Proto nám všem doporučuji, komunikujme se svými anděly často. Mluvme s nimi ať už v duchu nebo nahlas - to je jedno, slyší nás neustále. Já hovořím s anděly hlavně v duchu, a to každý den. Prosím je často o pomoc při hledání ztracených věcí, při technických požadavcích mého počítače:-) či i při psaní tohoto článku. 

Andělé jen čekají, až nám budou moci pomoci. Je to jejich úloha, být nám nápomocni. A my, když si uvědomíme, že nemusíme být na všechno sami, ale že tu máme velké pomocníky, kteří nám jsou neustále připraveni pomáhat, získáme radost, úlevu a pocit klidu.

Využijme proto všech darů, které nám byly do života dány. Třeba to jen zkuste. Jen se zkuste spojit s vaším andělem - ať už strážným nebo jakýmkoliv jiným. Třeba ho jen požádejte o nějaké znamení toho, že skutečně je, že vás slyší. Pak buďte však vnímaví ke všemu, co se kolem Vás děje. Protože to není tak, že andělé na Vás promluví a dají vám jasné odpovědi na vaše otázky. Buďte vnímaví ke všem znamením, z nimiž se setkáte. Často používané znamení andělů o tom, že vás slyší nebo že jsou Vám na blízku, je peříčko. Ale toto je jen jeden z mnoha způsobů, jak nám andělé mohou dát znamení, že jsou s námi.

A proto mluvme s našimi anděly. Není tu nikdo, kdo by naše prosby o pomoc slyšel raději.

I v tomto případě jim moc děkuji za pomoc při psaní tohoto článku. Jejich inspirace, kterou jsem vedena, má posloužit mnohým z nás:-).