Bůh je jedna energie v nekonečných podobách a formách

17.06.2024

Bůh je jedna energie v nekonečných podobách a formách. 

Vše, co existuje bylo stvořeno, bylo stvořeno někým, bylo stvořeno námi. Často si to ani neuvědomujeme, ale vše, co existuje, existuje právě proto, protože někdo měl vizi (myšlenku, představu), kterou dokázal zhmotnit. A proto vše v našich životech je jen projevem toho, co jsme my sami stvořili. 

Často zapomínáme na to, že v každém z nás je kus boha, který má neuvěřitelnou sílu a schopnost stvořit vše, co si jen dokáže představit. A tak často "odevzdáváme" svou sílu jiným autoritám, o nichž si myslíme, že mají tu moc pro nás a za nás něco udělat, či nám něco poskytnout. Zapomínáme na to, že to my sami, každý z nás, jsme tvůrcem svých životů. V každém z nás je kus boha, který tady na Zemi chtěl zakoušet, pokoušet a pocítit všechny možnosti tvorby. 

Jednodušeji řečeno, veškerá energie, která existuje je energií Lásky. Avšak i frekvenční úroveň této energie se liší. Pokud jsou její vibrace hodně nízké, pociťujeme strachy, starosti, smutky. Pokud jsou však její vibrace vysoké, pociťujeme radost, pocit štěstí, spokojenosti a vědomí si svého původu, své skutečné podstaty. 

Samozřejmě energie strachu je velmi silná a pokud se do ni dostaneme, i naše okolí budeme vnímat z hlediska strachu. budeme se obávat toho, co se může stát, budeme se obávat nemocí, válek, zranění, důvěry, chudoby, promrhání nebo neobjevení osobního potenciálu, můžeme se bát toho, že o našich životech rozhoduje někdo jiný. Tyto nízké vibrace nás mnohdy svazují a jen dále a dále kolem nás vytvářejí pomyslnou klec, do které se následně už sami dobrovolně uzavíráme. 

Avšak prolomíme-li veškeré naše obavy a strachy, sebereme všechnu svou odvahu a vydáme se na cestu vědomí lásky a laskavosti, náš život se začne měnit. Postupně se navrátíme do své vlastní síly a zjistíme, čeho všeho jsme schopni. 

Každý z nás, dokonce i ti, o kterých byste si to vůbec nepomysleli, byli původně stvořeni z prvotního zdroje, ze zdroje Boha, zdroje lásky. Tento zdroj zůstal v každém z nás zapsán, nikam se neztratil, vždy v nás byl a je. Pouze často pod nízkou vibrací energie lásky jsme začali více vnímat strach, který jsme začali i žít. 

A jedním vesmírným pravidlem je také to, že VŠE, ČEMU DÁVÁME POZORNOST, TOMU DÁVÁME SÍLU. Pokud tedy dáváme pozornost negativním zprávám, záležitostem a strachům, nevědomě je posilujeme. Ony následně skutečně sílí a rostou. Vždyť znova zopakuji, že to my jsme ti tvůrci svých realit. A své reality si tvoříme právě tak, že vytvoříme vizi (myšlenku, představu) a ta se následně uvede v život. Pokud tedy dáváme pozornost k nízkovibračním energiím, začneme je posilovat. Začneme posilovat naše strachy, a to vlastně aniž bychom chtěli. Dokonce je to právě naopak než bychom chtěli. 

Pokud chceme mít ten nejnádhernější život, jaký si jen dovedeme představit, je třeba začít přesně k této představě směřovat svou pozornost. A pak tuto představu vnímat, jako že už to tak je, že už to skutečně existuje. To je způsob tvorby naší reality. Úplně stejně si tvoříme ty negativní věci. Pokud například máme strach z nějakého viru či nemoci, pak přestože se klidně třeba můžeme doma zabarikádovat a nikam nevycházet, nemoc nás zřejmě nemine. Vše, čemu věříme, tvoříme. Pokud věřím už teď a tady, že jsem tím a tím, skutečně tím jsem /a tedy budu. 

Realita se netvoří tak, že si například řekneme, že bychom chtěli být tím a tím člověkem. Realita se tvoří tak, že NEJPRVE TO MUSÍME BÝT A PAK TO BUDEME MÍT. 

Přeji nám všem, aby nikdy nikdo z nás nezapomněl, že KAŽDÝ Z NÁS MÁ V SOBĚ VŠE POTŘEBNÉ K TOMU, ABY ROSTL A ABY SI VYTVOŘIL ŽIVOT, JAKÝ CHCE ŽÍT. 

Pokud vás tudíž zasáhne tíha náhlých negativních a nízkovibračních myšlenek, způsob, jak se jich zbavit, je projevit svou vděčnost. Vděčnost za to, co už mám. Přesměrujete tak svou pozornost a nebudete odevzdávat svou sílu tam, kam nechcete. A tak si to třeba hned zkuste. 

Každý večer třeba v posteli najděte třeba 10 věcí, které se udály ten den, za které byste chtěli poděkovat. Můžou to být pro vás zcela "banální věci". Avšak postupně poznáte, že tyto věci vůbec tak banální nejsou. 

A proto:

"Děkuji za dnešní krásný den,

děkuji za své zdraví a zdraví svých blízkých,

děkuji za slunce, které mě dnes hřálo,

děkuji za střechu nad hlavou,

děkuji za to, že mám kde spát a mám co jíst,

děkuji za to, že jsi přišla do mého života,

děkuji za všechny své minulé zkušenosti, protože jen díky nim jsem teď tou osobou, kterou jsem,

děkuji za to, že vím, že nikdy tady nejsem sama,

a proto děkuji i svým andělům a pomocníkům, kteří to se mnou nikdy nevzdali a nevzdají

děkuji za tento život a tuto zkušenost

děkuji za to, že jsem."

S láskou

Janka