Být odvážný

09.04.2022

Co je to odvaha? Síla stát si za svým názorem? Síla uznat názor jiného? Nebo je to snad soulad sebe samotného se svou duší? Je odvážné naslouchat sám sobě? Své intuici? Nebo je odvážné prosadit své myšlenky na úkor druhých? Víš co je to odvaha? Umíš na tuto otázku odpovědět?

Být odvážným je snad to nejtěžší v životě. K tomu, abys byl odvážný, jsi v životě často vyzýván. Jsi stavěn do životních zkoušek a rozhodnutí a záleží jen na tobě, jak se rozhodneš. Budeš odvážným a budeš věřit tomu, jak to máš a jak to cítíš? Nebo na chvíli svou odvahu upozadíš, jen aby jsi náhodou nezpůsobil konflikt, nepříjemnosti, nebo aby jsi nečelil něčemu, co nechceš? 

Poznala jsem v životě mnoho lidí, kteří si myslí, že jsou odváží, kteří si myslí, že mají sílu a dokáží cokoliv. Avšak i oni poznali situace, které je uvedly do stavu rozhodnutí. Rozhodnout se pro sebe, nebo se rozhodnout podle toho, co chtějí ostatní? Mnohokrát jsem zažila, že i tito "rádoby odvážní" lidé v situacích, kdy dojde na "lámání chleba" zcela přestanou být odvážní a raději jdou směrem, který jim někdo udává. A proč nejdou podle toho, co sami chtějí a jak to chtějí? Protože i tak, někde hluboko uvnitř nich samotných, je skrytý strach. Strach z toho, co by mohlo jejich odvážné rozhodnutí způsobit. Jaké by mělo následky. A tak tito lidé na malou chvíli zahodí svou odvahu a jdou směrem, který jim někdo jiný určil. Někdy pak musí nastat chvíle, kdy v životech nebudou spokojeni. Ať už se jedná o práci, o vztahy, o soukromý život či o cokoliv dalšího. Jsou lidé, kteří nejsou zcela odvážní učinit důležitá rozhodnutí (ať už jde o rozhodnutí životní nebo i ta každodenní), pak však musí počítat, že cesta, kterou svým životem půjdou, nebude vůbec lehká. Bude náročná a těžká. Mnoho těchto lidí si pak začíná na svůj život stěžovat a porovnávat jej s životy ostatních. 

Důležité je však pamatovat, že každý z nás žije přesně takový život, jaký si sám vytvořil. Nikdo jiný, za naše životy není zodpovědný. Pouze my sami jsme tvůrci svých životů, jsme nositeli našich životních rozhodnutí a za všechny starosti, trable, stejně jako za úspěchy, a radosti si můžeme jen my sami. 

Být odvážný znamená mnoho, avšak jen málo lidí dokáže ve svých životech naplnit skutečný význam tohoto slovního spojení.

Věřím, že jednou budeme všichni odvážní, protože sami po našem prvním odvážném kroku poznáme, že jsme podporováni a ochraňováni. První krok je však jen a jen na nás.

Závěrem bych vás ráda pozvala na povídání na téma: "Světlo na konci tunelu", které se uskuteční už tuto středu       13. 4. 22 v Brušperku, v Centru ELDEN, a to od 17. hod. Těším se na vás:-). Jana