Bytosti světla a "ti další"

05.02.2024

Bytosti světla. Kdo jsou? O koho se jedná? Co dělají a mohou nám pomoci? Tyto otázky jsou mi často kladeny. Promluvit skutečně o bytostech světla, které nás dennodenně doprovázejí, je i jejich velkým přáním. Bytosti světla jsou naši velcí pomocníci. Napomáhají nám v mnoha oblastech našich životů. Napomáhají nám, když máme strach, napomáhají nám, když se necítíme příliš dobře. A co mnozí z nás netuší - pomoci nám je dokonce jejich posláním. 

Každý z nás má tyto bytosti při sobě. Chrání ho, napomáhají mu, podporují jej, ukazují mu cestu, která je pro něj nejvhodnější. Často je však neslyšíme nebo je naopak přehlížíme. 

Jsou to naši andělé, jsou to naši průvodci, jsou to učitelé a velcí mistři. Mnozí z nich se v našich životech vystřídají a to právě ve vztahu k naší cestě, kterou právě procházíme. Někdy se potřebujeme věnovat více práci, pak k nám přistupují bytosti, napomáhající nám na naší pracovní cestě. Jindy potřebujeme řešit záležitosti týkající se vztahů a lásky a tak při nás stojí bytosti, které jsou doslova specialisty na vztahové oblasti. Je to vlastně úplně stejné jako v tomto hmotném světě. Když v životě něco řešíme, jdeme s tou kterou záležitostí k určitému specialistovi v daném oboru. Stejně tak je to s našimi průvodci. Za náš život se mohou několikrát obměnit, dokonce i podle toho, jak postupujeme v úrovni našeho duchovního poznání, tedy v závislosti na změně našich osobních vibrací.

A co by tyto bytosti chtěly, abychom věděli? Že nás milují, že nás mají rády a chtějí nám pomáhat tak moc, jak jen to dokážou. Avšak vědí, že máme svobodnou vůli, vůli se rozhodnout o svém životě přesně tak, jak my sami chceme, a proto nám nikdy nemohou být nápomocní, když my sami nechceme. 

A proto je prosme o pomoc, nebojme se žádat je o znamení, třeba i pouhé znamení toho, že nás skutečně slyší. A pak už jen buďme vnímaví. Někdy nám odpověď přijde prostřednictvím myšlenky, jindy uslyšíme písničku, v níž bude skryté řešení. Někdy nám sešlou do života osoby, mající za cíl nám pomoci. Ovšem pozor. Buďme si vědomi toho, že pomoc, o níž žádáme je často skutečně splněna. Způsob, jakým však bude splněna, může být různý. Může být dokonce takový, o němž bychom si mohli říct, že takhle tedy ne. Pro lepší pochopení uvedu příklad. Chodíte do práce, ve které nejste šťastní, nebaví vás, nenaplňuje vás a doslova vám odebírá vaší životní energii. Hluboko uvnitř sebe prosíte o pomoc, o nalezení nové práce, prosíte o změnu, protože víte, že takto to dál snad nevydržíte. A pak přijde chvíle, kdy například o práci přijdete, vyhodí vás, případně společnost, v níž pracujete, zkrachuje. Takovýchto situací může nastat mnoho. V první chvíli to můžete vnímat jako ještě větší osobní zátěž. Protože třeba nejen, že jste dělal práci, která vás nebaví, dělal jste ji z důvodu, aby jste se uživil. A teď už se ani neuživíte. A vaše spokojenost je doslova na nule. Avšak všechno v tomto životě má svůj význam. Skutečnost, že jsme přišli o práci nám dává možnost, nalézt práci, v níž budeme spokojeni a šťastni. Stejně tak to může být s partnerským životem. 

A existují i jiné bytosti než bytosti světla? Ano, samozřejmě. Existují. Často jsou to naši pokušitelé, často jsou to bytosti, které v nás chtějí vyvolat strach. Bytosti světla jsou bytosti lásky. Vždy a za všech okolností v nás vnímají lásku, kterou my sami jsme - a to ať činíme cokoliv. Naopak ty další bytosti, někdy nazývané jako bytosti temnoty či zkrátka jen bytosti nižších vibrací, jsou často právě ty, které se doslova živí z naší energie strachu. My, lidé na této zemi se ještě stále živíme potravinami, abychom nasytili svá těla. Avšak bytosti v éteru potřebují energii k tomu, aby mohly žít. Pokud samy nemají tak vysoké vibrace, které jim umožňují "živit" se ze zcela jiných "zdrojů", pak se živí právě naší energií strachu.  A proto, chcete-li rozpoznat, s jakou bytosti jste přišli dočinění, vnímejte, jak se cítíte. Pocity jsou vaší intuicí. A když nevíte, jak se s nimi "rozloučit", poproste své průvodce, poproste své anděly o pomoc. Vždy vám bude seslán někdo nebo něco, co vám pomůže. Můžou vám seslat do života osobu, která vám má pomoci, můžou vás přivést k zajímavému videu, knize či článku, případně vám přijde do života určitá situace nebo dokonce ony samy se s nimi "vypořádají".

Nemějte strach, vše v našem životě je pod velkou ochranou. My jsme pod velkou ochranou. Naši pomocníci nás milují a jen by si moc přáli, abychom to i my všichni věděli. :-)