Dotek anděla

15.05.2024

Dotek anděla

V okolí se rozhostilo ticho. Takové ticho, které doprovází večer. Všude zavládl hluboký klid. Při pohledu na noční oblohu se zjevil on, byl tam, stál tam spolu s ostatními. Zářil tak silně, že to slova nedokáží vystihnout. Z jeho nitra vycházelo hluboké teplo, radost a všeobjímající láska. Jeho síla mne zaplavovala jako právě přicházející vlna. Jeho energie byla mocná, a přesto tak laskavá.

Setkání s anděly je často nepředstavitelně nádherné. Jejich energie patří k těm nejnádhernějším, jaké znám. Jejich vyzařování charakterizuje především jemnost, lehkost a hluboké pochopení.

A tak tam jen tak stál a nechal mě, ať jej pozoruji, ať pocítím sílu jeho bezpodmínečné lásky a nadšení z mého nadšení. Zaplavily mne slzy. Při napojení se na božskou podstatu vždy hluboce pocítím neuvěřitelný pocit lásky a vnitřního klidu, který je zcela ničím neomezený a neomezitelný. Ten pocit se zřejmě slovy nedá popsat.

A tak jsem tam jen tak stála a pocítila hlubokou vděčnost, vděčnost za kontakt s nimi, a především, vděčnost za toto bytí. V tom okamžiku, byť to může být jen pár sekund, ale v tom okamžiku přesně pochopíte, že vaše cesta v tomto životě, v této inkarnaci, je především vaší misí. V tom okamžiku se často rozpomenete na to, proč tu vůbec vlastně jste. A to je ten pocit, který se zřejmě musí zažít, aby jej šlo vůbec pochopit.

Děkuji za to, že nás neustále doprovázíte😊