Důležité je vydržet

27.02.2022

Důležité je vydržet, důležitá je laskavost. Podstatné je ponechat zářit své světlo a nesnižovat jej. Je tu doba, kdy se nás doslova ze všech stran bude snažit ovládnout strach. Tato doba není lehká, tato doba je opět neskutečně očistná. To, co svět právě zažívá, má také svou jinou tvář. Vidíme to. Začala válka. Lidé se bojí a média se snaží je ovládnut. Ovládnout jejich mysl, jejich myšlení. Je to však jen skutečně důkaz toho, že se všichni pozvedáme - duchovně. A to tak moc, že síla zla se ve snaze strhnout nás zpátky dolů začíná tvrdě projevovat. Důležité je vydržet. Nenechat pohasnout své světlo pod pocitem strachu. Důležitá je právě teď víra. A to víc než kdykoliv dřív. Na této planetě právě probíhá velká očista a velký vzestup vědomí lidstva. Už dávno jsem říkala, že svět nebude nikdy stejný jako dřív. Tady to jde vidět ještě intenzivněji. Už nikdy se nevrátíme tam, kde jsme byli. Lidé si to mysleli i o koronaviru, který byl jen prvním stupněm této velké očisty. Mysleli si, že se vše vrátí do starých kolejí a bude se pokračovat dál. Nikoliv. Tento svět se mění, Nyní to už vidíme i ve fyzické realitě (a ne jen na úrovní energií a energetických polí). Ekonomika, lidé, vztahy, atd. - nic nebude stejné jako dřív. Opět zmiňuji - nezůstane kámen na kameni. Právě je před námi doba, s níž nikdo nepočítal, na níž nebyl nikdo připravovaný. A proto v nás může vyvolávat velký strach. Protože dnes, víc než kdykoliv jindy nevíme, co bude zítra. A zase jsme u přítomného okamžiku. To, jaká bude naše budoucnost si vytváříme tady a teď v tuto chvíli naším myšlením a smýšlením. Pokud se bojíme toho, co bude - budoucnost nebude nikdy příjemná. Naši realitu si utváříme my sami. Vše, co se kolem nás odehrává jsme si vytvořili v naší mysli - teď se to jen zhmotnilo. Mnoho lidí mělo v případě pandemie koronaviru strach - velký strach o to, co bude a jak to dále bude. Tento strach se zhmotňuje a narůstá. Vypukla válka. Lidi, fakticky je důležité nenechat se temnotou zastrašit a nenechat se energeticky stáhnout dolů. Nesnižujte svou energii, zrovna teď ji potřebujeme více, než kdykoliv jindy. A jak naší energii můžeme nechat vysokou? Když někde uslyšíte, co za hrůzy se dějí, co se chystá, jak to vypadá, co bude, pak ano, vyhnout se tomu a neslyšet to nelze. Avšak pokud můžete, sami dobrovolně nevyhledávejte zdroje informací, desinformací, nepouštějte se do témat války, protože vše, o čem mluvíme, vše o čem smýšlíme, vše co vidíme (i TV), vše co slyšíme (rozhovory, rádia), tam zanecháváme svou energii, neboli jinak řečeno - naši energii tomu dobrovolně dáváme. My však nyní potřebujeme pravý opak. Neposilňovat energeticky válku, avšak ukončit jí. A to můžeme udělat jen tím, že do celého informačního kanálu o ní nebudeme vkládat svou energii. 

Velmi důležité je teď se zaměřit na laskavost. Co tato doba také mimo jiné dělá? Učí nás lidi zase víc a víc stát při sobě a nenechat se stahovat dolů. Viděli jsme to už při koronaviru, kdy si zprvu lidé také začali pomáhat a držet při sobě. Toto období je jen pokračováním. Lidé se budou spojovat, lidé budou více stát při sobě. Začneme si více vážit skutečných hodnot, které jsme brali jako samozřejmost. Začneme si vážit naší spojitosti a toho, že spolu tvoříme jedno. Uvidíme, i ve fyzické realitě, že všichni jsme jedním. Pocit oddělenosti nás opustí, neboť se pod tíhou planetárních událostí začneme stmelovat.

A ještě jedna věc na závěr. Také si říkáte, jak někdo může začít vraždit tisíce nevinných lidí, a to jen jedním pokynem, který vydá jeho vykonavatelům (armádě)?....proč to tento člověk dělá? Hodnota lidského života je pro tohoto člověka nulová. Vlastně se už nedá nazvat ani člověkem. Ano existují na světě i lidé, kteří dobrovolně "zaprodají" svou duši pod vidinou slávy, moci, vlády nad ostatními. Bůh nám dal svobodnou volbu, to je jediné, co nám nikdy vzít nemůže. Pokud se my jako lidé rozhodneme svou duši "zaprodat" pod vidinou moci, peněz a kdo ví čeho všeho, nezapomeňme, že ten, kdo nás stvořil, nám dal vůli se svobodně rozhodnout o tom, jaký bude náš život. Ale přestože se rozhodneme svou duši zaprodat, Boha, našeho stvořitele, nikdy nemůžeme porazit. Karma je zdarma. Ano, nemusí se projevit v tomto životě, avšak v následujících životech tato osoba, která "zaprodala" svou duši ji bude horko těžko hledat a snažit se dostat ji zpět. Bude muset projít hodně složitými životními obdobími, kdy může nadávat klidně na celý svět, avšak tato osoba bude učena skutečné pokoře. Pokoře vůči všemu a všem. A to nebude nebolestivý proces. Hodně lidí i dnes žije náročné životy - ano, i tyto naše životy mohou být důsledkem našich předchozích životů, kdy jsme šli cestou odlišnou od původní cesty své duše. Možná to vyzní dost tvrdě, avšak lidé, kteří např. trpí nějakými vrozenými vadami, stanou se z nich lidé vyloučeni ze společnosti atd., tak častokrát tito lidé zažívají lekce, které si sem nesou z minulých životů a které mají v tomto životě možnost zase zpracovat (samozřejmě jsou duše, které se dobrovolně na sebe rozhodnou ještě před vtělením vzít např. určitou chorobu, nemohoucnost nebo skutečnost, že se stanou žebráky atd. a to za tím účelem, aby se naučili lekce, které chtějí poznat, případně, aby naučili těmito lekcemi něco své okolí - příbuzné, známé atd.) Ovšem záleží vždy jen na nás, jestli budeme za všechno náročné, co se v našich životech odehrává, vinit lidi kolem sebe a celý svět, zda budeme ze sebe dělat chudáky a oběti, které nikdo nepolituje nebo zda přebereme odpovědnost za své životy do svých rukou. Jen my sami jsme tvůrci svých životů, nikdo jiný. To, že je teď válka, tak i v tomto případě máme možnost být tvůrcem svého života. Duši si můžeme vzít totiž jen my sami. Nikdo jiný na světě nám ji nikdy nevezme.