Duševní příčina všech našich nesnází

11.12.2022

Často tady hovořím o tom, že vše, co se v našich životech odehrává, se děje z nějakého důvodu. Je to tak. A co je důležitější si uvědomit, že všechny nesnáze v našich životech odehrávající se dějí na základě našich rozhodnutí (i když často těch podvědomých, které na vědomé úrovni nechceme vůbec přijmout).

Často taky  slýchám, že děti "trpí" nějakou nemocí, dokonce třeba takovou, ke které je třeba lékařský zákrok, aby stav jejich zdraví byl takový, jaký bychom si přáli. Avšak, co je třeba k tomuto dodat. Pokud se jedná o malé děti cca do 7 let, je v prvé řadě při jakékoliv jejich nesnázi třeba hledat příčinu v jejich rodičích, a hlavně matce. Děti, jejichž emocionální, éterické i astrální tělo je v této době plně vázáno na matku, do sebe přebírá všechny neprojevené bolesti, psychické potíže, potlačení, závislosti a strachy své matky. Sama jsem matkou malého dítěte, a proto taky sama ze svých zkušeností vím, jak se můj stav začne hned projevovat na mém dítěti. My dospělí doufáme, že veškeré emoce které například potlačujeme a skrýváme, nikdo neuvidí. Avšak naše děti nám jasně dají najevo tím, jaké jsou - jak se chovají, nebo jakými nemocemi trpí , co je v nás nedořešeno, tj. v čem naše duše volá s.o.s.

V prvé řadě je ale třeba nebát se a skutečně převzít zodpovědnost za to, jak se máme a za to, jakými zdravotními obtížemi trpíme. Veškeré zdravotní potíže, které se nám dějí se nám dějí jen a jen proto, protože uvnitř v sobě buď s něčím bojujeme, něco nepřijímáme, nebo jdeme proti plánu své duše, která touto cestou jít nechce. Výjimku tvoří případy, kdy si doslova samotná duše jako svůj plán vybrala projít určitým onemocněním, případně se jedná o karmické zatížení plynoucí z minulých životů.

Pokud se nebojíte převzít zodpovědnost za své životy do svých rukou a jste připraveni uvědomit si příčiny vašich nesnází, přestože zjištění těchto příčin může být pro mnohé z vás nesnadné, případně může být pro mnohé z vás velice těžké, věřte, že už samotné přijetí vlastní zodpovědnosti nad tím, co se vám v životě děje, je vaším skvělým startovacím bodem. Díky tomu, že přijmete zodpovědnost za váš stav, pochopíte, že uzdravit se také můžete jen a jen pouze vy vlastím rozhodnutím. Nikdo jiný to za vás neudělá. Pokud seberete odhodlání, odvahu a hlavně budete mít víru, vše je ve vašem životě možné změnit. Ale jak říkám, důležité je v prvé řadě pochopit.

Sama zjišťuji vždy příčinu všeho, co se v mém životě děje, nic se totiž neděje jen tak. Když potřebuji zjistit, proč vznikla jakákoliv nemoc, je v prvé řadě třeba poslouchat a vyslechnout dotyčného jedince a celý jeho příběh - vnímat to, jakým způsobem hovoří o své rodině, jak přistupuje k životu, jaké má vztahy atd. A na základě těchto poznatků lze dojít k příčině samotného onemocnění. A co pak? Když je příčina objevena, je třeba, aby daná osoba učinila opravdové kroky k tomu, aby ve svém životě něco pochopila nebo co víc, něco odvážně dokázala změnit.

Avšak nestává se zřídka, že se člověk dokáže změnit až na prahu svého života. V okamžik, kdy je člověk postaven před nevyhnutelnost života, tak teprve často v ten okamžik je schopen udělat odvážná rozhodnutí a odvážné změny ve svém životě. Škoda jen, že k těmto změnám lidé docházejí skutečně často až na samotném prahu buď osobního zhroucení nebo vyčerpání nebo po stanovení lékařské diagnózy - "nevyléčitelné" nemoci.

Pokud jste ochotni převzít zodpovědnost za své životy do svých rukou, pak jste na nejlepší cestě k uzdravení a to na všech úrovních. Příčiny jsou totiž vždy jen v nás a jen my sami můžeme změnit náš život a tím i dovolit nemoci, aby odešla a nemusela nám už dále dávat najevo to, co není v našich životech v souladu.

V případě, že byste chtěli poradit se zjištěním příčin vašich nesnází, klidně se na mě obraťte. Můžeme hledat příčinu spolu.