Emoční tělo, jako paměť ukrytá v nás

23.06.2023

Co je to vlastně emoční tělo a jak moc nás ovlivňuje?

Mimo naše fyzické tělo jsme tvořeni dalšími, neméně podstatnými těly, které ovlivňují vývoj nás samotných a stejně tak stav našich fyzických těl - jejich nemocí a zdraví. Je tomu pár dnů, kdy jsem se opět dozvěděla plno zajímavých věcí o sobě samé. Vzhledem  tomu, že má životní čísla jsou trojky, a to snad na všech podstatných úrovních, jsem člověkem, který potřebuje vše, co v životě zažívá rozumově vysvětlit - tedy hledám příčiny a zjišťuji proč se věci dějí. Ovšem údělem těchto "trojek" je také to, že se často ztotožňují se svou myslí a to znamená, že často přebíráme to, co nám naše mysl "našeptává". 

Avšak postupně začínám jako ta trojka:) zase chápat, co to všechno vlastně znamená. 

Zkusím to tady trošku rozepsat. Jak jsem již zmínila, neexistuje pouze naše fyzické tělo, máme ještě těla další - tělo éterické, emocionální, mentální a duchovní. Jsou to jemnohmotná těla, které většina lidí nemůže vidět, avšak ti, kteří trénují mají možnost je spatřit. V prvních počátcích se to projevuje tím, že dokážete vidět auru, což bývá zpravidla první na nás navázané tělo a to tělo éterické, které přiléhá těsně kolem našeho těla. Vidět auru se  mi zatím daří jen občas a to hlavně tehdy, když je za danou osobou bílé pozadí - na něm jde auru rozeznat pěkně hned. Nedávno jsem viděla nádhernou duhovou auru člověka. Vídám ji tedy jen někdy a hlavně v oblasti hlavy. Každopádně teď zpátky k emočnímu tělu. 

Do našeho emočního těla, které nás obklopuje se zapisují veškeré naše silné emoční zážitky. Tyto zážitky tvoří zápisy v tomto těle stejně tak jako zápisy napsané v knize. Pokud tyto zápisy jednou do svého emočního těla zapíšete, neodstraníte je jednoduše tím, že něco pochopíte nebo že se něco nového dozvíte - zkrátka tyto zápisy jsou zcela nezávislé na vašich následně získaných vědomostech a zkušenostech. Teď vám to popíšu na příkladu. 

Ve svém životě zažijete dramatickou vyhrocenou situaci, v níž se vám vynoří nějaká emoce, například - silná emoce strachu. Tato situace, která ve vašem životě nastala spojená s touto silnou emocí strachu se ihned zapíše do vašeho energetického těla, tj. do našeho emočního těla. Tento zápis tam zůstane zapsán klidně i po celá desetiletí. Často právě malé děti, které vnímají hodně silně veškeré emoce v nejrůznějších situacích - a to např. při hádkách rodičů atd. tyto své silné emoce zapíší do podvědomí - do svého emocionálního těla a tak s nimi zůstávají i do dalšího života. Tato prožitá negativní emoce do nás zapsaná však potřebuje z něčeho žít a tak k sobě budeme přitahovat během života podobné zážitky a situace, které nám právě tuto emoci vyvolaly. Možná mnoho z vás už zná zákon přitažlivosti, že přitahujeme to, co vyzařujeme. Pokud tedy naše emocionální tělo vyzařuje do okolí zápis např. strach, pak si budete v životě přitahovat i situace, které tyto strachy budou opět vyvolávat. A cílem je jen přiživit emoce, které jsou ve vás uložené. Proto někdo může mít v životě pocit, že se mu dějí jen samé tragické věci, nebo samé strašlivé věci, případně, že jej někdo ignoruje, neposlouchá, že je někdo proti němu, dělá mu naschvály atd. Vše, co cítíme v našich životech bylo někde vytvořeno. Bylo vytvořeno našim emočním prožíváním v minulosti.

Popíšu Vám to na jednom případě. Pokud nám do života vstupují lidé, kteří nám dělají věci, které se nám nelíbí - např. uráží nás nebo nám poukazují na naši malou sebehodnotu - jde jen o to, že tito lidé jsou k nám přitahováni z toho důvodu, že přesně toto na podvědomé úrovni u sebe odmítáme. Tedy odmítáme přijmout svou hodnotu, a to proto, protože někdy v minulosti u nás nastala situace, která byla spojena s emocí toho, že nejsme dost dobří a tato emoce se do nás zapsala. A z tohoto důvodu k nám budou přicházet nejen lidé, ale i situace, které nám budou opět a zase ukazovat, jak malou sebehodnotu máme - je to jen zákon zrcadlení. Když toto pochopíme, jsme na dobré cestě začít na sobě pracovat a uvědomovat si své zápisy, které je možné přepsat. 

Přepsat tyto zápisy v nás uložené je však možné jen tak, že je znovu prožijeme, přijmeme, pochopíme, co nám měly dát, pochopíme, že toto vnímání bylo jen vnímáním našeho ega, které tak moc prahne po potravě - kterou jsou právě emoce všeho druhu. Pokud dokážeme opět prožít své zapsané a v emocionálním těle vryté zápisy, pak dokážeme i odpustit, propustit a nahradit tento zápis světlem - láskou. Teprve pak se může náš život změnit a my už nemusíme k sobě přitahovat lidi a situace, kteří nám budou zrcadlit bloky v nás hluboce uložené.

Já  sama jsem teprve na počátku této cesty. A to na samotném počátku. Vím, jaká cesta mě čeká, ale zároveň mě moc těší, že vím, že svůj život si tvořím skutečně jen já sama a já sama jsem za něj odpovědna - nikdo jiný. A toto mě naplňuje radostí, když vím, že pouze a jen já sama si dokážu vždy pomoci. A pomoc si skutečně vždy můžeme jen my sami svým přístupem, myšlením, smýšlením a práci se svým vědomím. Protože v každém z nás je síla nesmírná vesmírná:). Je to síla a schopnost vytvořit si ten nejkrásnější život, o jakém se nám může jen zdát.:)

Tak nám všem přeji mnoho štěstí při tvoření si života přesně takového, jaký ho chceme mít:-)

Jana