Existence

15.04.2021

Být či nebýt, to je oč tu běží. Tento známý monolog Hamleta zná asi každý. Ne každý si však uvědomuje jeho dosah.  Život není jen růžová, život hraje mnoha barvami a někdy i těmi smutnými. Každý člověk na této planetě prochází životními etapami, které mají charakter sinusoidy. Jednou jsme dole, jindy nahoře. Pokud umíme zvládat tyto výkyvy - tj. pokud umíme zůstat ve svém středu tak, že se nebudeme propadat do depresí a nebo naopak nebudeme jásat šíleným blahem, dokážeme přečkat jakékoliv chvíle našeho života. Někdy je však velmi těžké nenechat se semlít událostmi, odehrávajícími se v našich životech. 

Co je však podstatné je to, aby si každý jeden z nás uvědomil, že každá osoba zde na planetě má svůj jedinečný podíl na vytváření jednotného a živého celku, každá osoba tady má svůj potenciál. Ať jsme již své dary v sobě objevili nebo ještě ne, jisté je to, že každý z nás si je s sebou nese.

V dnešní době však existuje mnoho lidí, kteří o svém potenciálu nemají ani tušení, ba co hůř, nedokáží si představit, že by ho kdy vůbec mohli mít. My lidé častokrát zapomínáme na to, že na tomto světě nejsme jen pouhou náhodou. Každý z nás tady má své přesně dané místo, které celá existence potřebuje. Nikdo z nás není postradatelný a nahraditelný. Vše v našich životech se odehrává z určitého důvodu. Každý z nás prochází životními lekcemi, které může a je schopen zvládnout. V tomto životě není nic, co by nám přišlo do života a bylo nezvládnutelné. Přála bych nám všem, abychom poznali, že činnosti, které nás motivují, že věci, které nám přinášejí radost, že to, co děláme rádi z celého srdce, existuje právě proto, abychom postupně odkryli svůj potenciál a své dary. Dary, kterými obohatíme nejen sebe, ale i ostatní. Dary, které nám byly dány proto, abychom jich používali a abychom prostřednictvím nich pomohli ostatním.  Ať už třeba rádi pletete, malujete, zpíváte, čtete, vyprávíte příběhy, řídíte, tancujete či jakkoliv jinak tvoříte, všechny tyto činnosti, naplňující vás radostí a pocitem štěstí, se energeticky přenáší i na vaše okolí. Tím, že děláme to, co nás skutečně baví, můžeme pomoci mnoha dalším.

Jestliže Vás právě napadá, co byste moc rádi začali právě dělat, ale dosud jste k tomu neměli odvahu, nebo jste se snažili své tužby odložit či potlačit - nenechávejte vaše dary spát. Můžete jimi totiž pomoci mnoha ostatním. Můžete je zachránit a to klidně i doslova.

Jediné, co je třeba si zapamatovat je to, že každý z nás má v tomto životě své jedinečné místo a je nepostradatelný. A toto si prosím zapamatujte hlavně v nejtěžších životních situacích, kdy nevidíte, že cesta nikam nezmizela, jen jste ji pro příliš černé brýle neviděli.