Harmonizace čaker, o co vlastně jde?

28.11.2023

Brzy tomu bude rok, kdy jsem započala cestu dalšího nového sebepoznání a sebeosvobození. Téměř před rokem započala má intenzivní práce na sobě samé.  A jak jsem k tomuto dospěla?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckrUptpBfj6vbECTRT7FgIkxBxTyS7nYcMuyhnKnm2ZSTLdg/viewform

Většina z nás žije život na základě různých programů, které nám byly vštěpeny nejen naším rodem a společností, ale také našimi osobními zážitky. Díky těmto programům mnohdy děláme věci na tzv. "autopilota", tudíž jednáme automaticky tak, jak bylo do nás zapsáno. Představte si jakýkoliv stroj - třeba robota. Jakmile ho naprogramujeme podle našich požadavků, jedná podle těchto programů. Stejně tak je to s námi. Během okamžiku, kdy se na tuto zemi rodíme, načítáme na podvědomé úrovni kolektivní programy našeho rodu a stejně tak i naší společnosti a planety. Další programy získáváme výchovou, kde nás rodiče učí na základě svých osobních zkušeností či rovněž na základě zděděných rodových programů. 

Postupným vývojem se vyvíjíme, rosteme a na základě zkušeností jsou do nás zapisovány další a další programy. Jakmile zažijeme např. trable v lásce, jsme schopni uzavřít své srdce. Jakmile nás nenechají se projevit, zapomeneme na to, že máme nějaký svůj vnitřní hlas. Jakmile nás milují akorát tehdy, když něco uděláme podle daných představ, naučíme se podmíněné lásce. Jakmile nám někdo vyčte, že jsme něco neudělali, nebo udělali něco špatně - staví nás automaticky do pozice viníka a sebe do pozice oběti. Tohle jsou jen zkratkové příklady toho, jak programy do nás zapsané vznikají. Veškeré programy, které se do nás zapisují přebíráme ze svého rodu a okolí až do 21 let, poté si již programy utváříme zcela my sami. 

A co tyto programy způsobují? Některé nám uzavírají srdce, některé nás vedou do manipulace, jiné nám blokují hojnost v životě, další nás nutí setrvávat v naší nízké sebehodnotě, sebelásce a nedůvěře k okolnímu světu.

Těchto programů je samozřejmě mnoho, vypsat veškeré z nich je nemožné. Jedno je však jisté. Každý z takto vytvořených programů ovlivňuje kvalitu našeho života, kvalitu naší spokojenosti, naší radosti, lásky a našeho vlastního potenciálu.

A jak tedy tyto programy vyčistit? Jak je přepsat, jak je zpracovat? 

Vzhledem k tomu, že vše co nás tvoří je energie, stejně tak veškeré programy které v nás existují ovlivňují naši energii, ovlivňují její proudění. Zkrátka ovlivňují to, zda naše energie bude v našich tělech proudit ku prospěchu nás samotných, nebo zda nás její proudění bude držet v energiích strachu, uzavřenosti, obav, atd. 

Jakákoliv ne-harmonie v proudění této naší životní energie, vytváří rovněž naše zdravotní problémy a obtíže. 

Jakmile však dokážeme svá těla dostat do harmonického stavu, tedy dokážeme obnovit přirozené proudění energie v těchto našich tělech, kvalita našich životů se mnohdy rapidně změní. V tento okamžik můžeme začít žít konečně život radostnější, zdravější a naplněnější. 

Jak však obnovit harmonický stav proudění energie v našich tělech? Úžasnou metodou, která pracuje právě na odstranění bloků a programů, které do nás byly zapsány, je metoda Harmonizace čaker. 

Každý z vás zřejmě o čakrách slyšel a proto nejspíše víte, že jakmile některá z čaker nefunguje tak jak má (neboť proudění energie v tomto místě je ne-hramonické), pak ovlivní i ty ostatní. Pokud nemáme v pořádku první tři čakry, které nás spojují se zemí, spojují nás s hmotou (bloky a zápisy v nich se vyvíjí především v prvních třech sedmiletých cyklech : 0-7, 7-14, 14-21), pak ani naše duchovní čakry, spojující nás s duchovním poznáním a osvobozením, nemůžou fungovat tak nejlépe, jak by mohly a proto i přístup k duchovním sférám nám mnohdy může zůstat uzavřen.

Pokud by někdo z vás měl zájem pracovat na svých programech a blocích, které způsobily nerovnovážné stavy ve vašich čakrách, v tom případě vám doporučuji absolvovat kurz Harmonizace čaker u svého moc dobrého kamaráda, který mi v mnoha, ale skutečně mnoha věcech pomohl - u Roberta Kočiše. Kurz probíhá online tak, že každý měsíc se pracuje na jedné čakře. S pomocí Roberta vám budou odblokovány právě jednotlivá témata. Sama z vlastní zkušenosti tak můžu dodat, že se vám život může změnit rovnou o 180°. Můžou se vám změnit vztahy, práce, vaše zdraví. Změny, které se však začnou odehrávat se dějí k vašemu nejvyššímu možnému dobru. 

Připojuji tady proto odkaz na jeho kurz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckrUptpBfj6vbECTRT7FgIkxBxTyS7nYcMuyhnKnm2ZSTLdg/viewform

Tak držím pěsti všem, kteří jsou připraveni pohlédnout na sebe a kvalitu svého života z pozice tvůrce. Tedy život, který žijeme je pouze odrazem našeho vnitřního světa, který v sobě nosíme.

Mějte se krásně 

Janka