Cesta za snem

24.01.2021

Každý z nás někdy měl, má nebo bude mít sen. Sen o svém splněném přání. Přání, které by tak moc rád naplnil. Cesta za snem však nebývá mnohdy jednoduchá. Život nám hází pod nohy klacky. Ale hází je tam z jednoho důvodu. Abychom si skutečně uvědomili, zda sen, po němž tak toužíme, stojí skutečně za to. Neboli, zda onen sen, je naším skutečným snem. 

Jak jsem řekla, cesta za snem nebývá úplně jednoduchá. I v okamžik, kdy si již myslíme, že víme, jak na to - je nám cesta znesnadněna. Do této cesty jsou nám házeny klacky pod nohy a co víc, zkoušky. V případě, že již víme, co bychom rádi, nám náš vesmír nadělí krásnou zkoušku, která má skutečně prověřit, zdali si stojíme za tím, co chceme. Nebývá to jednoduché, tak jako nic na tomto světě. Cesty k našim splněným přáním jsou protkány překážkami, pády, neúspěchy a zkouškami. Vše je tu však z jednoho důvodu. Aby bylo ověřeno, zda si za svým snem skutečně stojíme. 

Představme si jeden případ. Naším snem je určitá ideální práce, která nás bude maximálně naplňovat a poskytne nám zároveň možnost přežití. Přežití z hlediska financí. Avšak když už máme takovou představu (ideální sen), v reálném životě vypadá vše jinak. V reálném životě cesta za nalezením naší ideální práce je utkána zkouškami, které mají ověřit, zdali bychom skutečně za svým přáním stáli, děj se co děj. Do cesty jsou nám házeny jiné práce, které jsou výhodnější z hlediska financí, avšak neodpovídají našemu snu. Nejsou něčím, co by nás mohlo maximálně naplnit, avšak přežijeme díky nim (finančně). Záleží na nás, zdali se touto cestou vydáme, nebo zda ne. Je to však velmi složité rozhodování. 

Stejně tak další příklad. Jedna osůbka neskutečně miluje zpívání. Zasvětila by zpívání snad celý svůj život. Moc touží po tom stát se zpěvákem. Přihlásí se do pěvecké soutěže a neustále doufá, že prorazí, že zvítězí. Ale co se stane - nezvítězí. Její píle ji dovedla hodně daleko, avšak není to nic platné, na vítězství v soutěži nedosáhne. Naopak. Vítězství dosáhne osoba, která třeba ani moc nedoufala, že je něco takového možné, případně osoba, která výhru jako svůj životní sen určitě neměla. Co udělá osůbka, které se právě "zavřely" dveře ke svému snu? Pokud si skutečně za svým snem stojí, nevzdá se. Bude "bojovat" dál a dál a veškeré neúspěchy které ji v životě ještě potkají, ji z cesty nesvedou. Jednou se tak přes všechny úskalí a neúspěchy ke svému snu dostane.  Jednou se tím zpěvákem skutečně stane.

I přes znalost vesmírných zákonů a způsobů, jak vše funguje, je někdy strašně těžké přicházející životní situaci ustát a nezměnit směr.

Cesty za snem nebývají vůbec jednoduché. Protože pouze, jdeme-li cestou plnou překážek a cestou hrbolatou, poznáme, že jsme na správné cestě. Cesta hladká, klidná a čistá nás nemůže nikdy naučit osobnímu růstu - tudíž nemůže nás posunout dál.

A jak tedy poznáme, že jsme na správné cestě k našemu snu? Tato cesta není vůbec jednoduchá, naopak je složitá a dá dost práce z ní nesejít.