Intuice

09.02.2021

Taky se Vám stává, že o určité situaci míváte tušení jak se bude vyvíjet, jak dopadne, či co bylo její podstatou nebo příčinou? Naše intuice nám napovídá mnohé. Ovšem překážkou která jí stojí v cestě, je naše analytická mysl. 

Častokrát míváme vnuknutí ohledně dané situace. Naše intuice nám třeba jen v setině sekundy naznačí, proč se daná věc stala, jak asi dopadne, proč se děje a co s sebou nese. Avšak naše mysl, která tak trošku šéfuje našemu rozumu nám častokrát v mžiku začne ukazovat rozumové a racionální podklady, proč tomu je určitě jinak.

Uvedu příklad. Znáte ten pocit, že jste chtěli jet někde do obchodu, ale v hlavě vám na úplně malinkou chvilku proběhlo, že kdo ví, jestli ten obchod není vlastně dnes zavřený (i když normálně touto dobou bývá otevřený). Ti, kteří už se snaží trošku svou intuici poslouchat se podívají třeba na internet, zdali je ten obchod skutečně dnes otevřený. Když zjistí, že ano, tak svůj prvotní pocit pustí úplně z hlavy a rozjedou se do obchodu. Když už k obchodu dorazí, stane se pro ně úsměvná věc. Obchod má "překvapivě" právě dnes zavřeno. Je to vylepeno pouze na jeho štítku, nikoliv na jeho internetových stránkách. Ano, vaše prvotní intuice byla správná. Ale převálcovali jsme její vzkaz rozumovým zdůvodněním toho, že přece na internetu je napsáno, že je otevřeno, tak zkrátka asi otevřeno je.

Záleží jen na nás, jak svou intuici posloucháme. Někdy máme z určité situace nedobrý pocit, udělá se nám špatně nebo naopak máme pocit moc dobrý a radostný. Záleží zkrátka na nás, zdali se rozhodneme svou intuici poslouchat či nikoliv.

Častokrát nám však do našich vnuknutí, tušení a právě intuice vnikne naše mysl, která v mžiku naše myšlenky uvede do svých kolejí. Pak hned zapomeneme, že jsme vlastně tušili něco jiného.

Naše intuice nám může být velikým pomocníkem - ale pouze a jen v případě, že ji správně posloucháme. Pomocníkem nám může být teprve tehdy, když to, co nám říká, necháme v jejím čistém stavu a nepodrobujeme to logické analýze. V tom případě nám naše intuice může ukazovat cestu, ukazovat směr, kterým se vydat a ukazovat možné rizika či přínosy.

Zkusme se někdy soustředit na naše vnuknutí a náhlé nápady a inspirace, které obdržíme, aniž bychom věděli jak. Vyskytují se tady pro nás jako pomocníci na cestě, kterou my nevidíme.