Jak poznávám sama sebe

12.06.2022

Jsou dny, kdy je nám skvěle, jsou dny, kdy je nám dobře, jsou dny, kdy je nám hůř a jsou dny, kdy je nám na nic. Život je o neustálém koloběhu těchto energií v našich životech. Náš život má cykly, které se vždy mění. Přes doby, kdy je nám hůř se však o to víc učíme a dostáváme sami k sobě. 

A co jsem v poslední době hlavně na sobě poznala? Vím, že se neustále každý z nás přes životní lekce a zkušenosti posouvá v životech dál. Já taky. Doba, která pro mě byla hodně náročná, těžká a doba, která mi přinášela splín mi nyní dává poznat, proč tomu tak muselo být. Jsem za to ráda. Vždy říkám - to, co se v našich životech odehrává (i sebevětší těžkosti) se dějí vždy pro nás, nikoliv proti nám. Tyto záležitosti nám mají přinést pochopení a uvědomění si všeho, co je pro nás důležité ještě zpracovat.

Já sama si prošla už tolika lekcemi, že mám často chuť říct.....dost. Avšak dokud ve svém životě nezpracujeme vše, co je třeba zpracovat, pak tyto lekce budou stále ovládat naše životy. 

Nyní už si uvědomuji, proč tomu tak bylo, uvědomuji si sama sebe, svou podstatu, uvědomuji si, že se člověk může zcela radovat z maličkostí, které má, uvědomuji si hlavně to, že je to vždy jen o nás. O nás samotných. Nikdo jiný nám nemůže ukázat radost, nikdo jiný nám nemůže dát zažít pocit štěstí, nikdo jiný nám nemůže pomoci, než jen my sami sobě.

V současné době si víc, než kdy dřív uvědomuji skutečný význam sebelásky, sebehodnoty, uvědomění si sebe sama, své podstaty, svých darů, uvědomění si toho, že radovat se může každý, stačí se pro to rozhodnout. Neboť za všechny naše bolístky, trable, nesnáze a starosti, si vždy můžeme jen my sami. Pro někoho to může být tvrdé, ale je to skutečně tak.

Takže pokud ještě stále hledáte radost v životě, pocit štěstí a naplnění, začněte hledat v prvé řadě sami v sobě. Jedině tam toto můžete nalézt.

Jsem ráda, za vše, co se mi v životě děje, protože mě to stále mění a mění a dělá lepší a spokojenější mě samotné se sebou. A co je charakteristickým znakem toho, že už je vám se sebou dobře, a že se máte skutečně rádi? Zkrátka to, že už jste rádi sami se sebou, ve společnosti sebe. A proč? Protože poznáte, že jedině vy sami si můžete dát to, co vám nikdo jiný nikdy dát nemůže. Lásku k sobě samému a lásku ke svému životu, lásku ke všem životním zkušenostech, kterými jste si prošli, protože jen díky nim jste teď v tuto chvíli skutečně těmi osobami, kterými jste. Bez nich, byste to nebyli vy. 

Takže pokud ještě stále hledáte radost v životě, pocit štěstí a naplnění, začněte hledat v prvé řadě sami v sobě. Jedině tam toto můžete nalézt.