Když duše volá SOS!

15.09.2022

Stalo se to náhle. Když na celou událost člověk pohlédne zpětně, začalo to vše už mnohem dříve.

Na tomto příběhu, který vám teď budu vyprávět je nesmírně moc učení a pochopení, které nám všem má dát. Už nyní tady však vkládám kontaktní formulář pomoci, o kterém se více zmiňuji dole v tomto článku.

https://forms.gle/MHbeHmzcCoNaNYX68

Moje sestra byla poslední srpnové dny hodně unavená, nebylo ji fyzicky dobře, dalo by se říci, že jí bolela její duše. A to doslova. V okamžik, kdy nás bolí duše, se tato záležitost projeví i na našich fyzických tělech. Znáte asi všichni, že stres, který prožíváte se může projevit a často se také projeví na vašem fyzickém těle.  

Sestra měla silné fyzické bolesti v oblasti solar plexus - v oblasti žaludku. Tam se také nejdříve všechny naše stresy a to i ty potlačené, projeví. Sestra je však "hrdinka" a vždy si myslí, že příznaky bolestí poleví a ustoupí. Myslela si, že toto vydrží. Avšak v tu noc, v tu strašlivou noc je nevydržela. V okamžik, kdy jí bylo hodně špatně, až tak, že bolest byla nesnesitelná ji odvezli do nemocnice.  V nemocnici se její stav nadále zhoršoval, postupně jí začaly selhávat orgány, jeden za druhým. Nejhůře na tom byla játra. Játra jsou filtrem, Játra filtrují doslova vše to, co do sebe přijímáme, a to nejen jídlo, ale hlavně psychické stavy. Filtrují i náš stres. Avšak tíží-li nás něco už delší dobu, játra dostávají pořádně zabrat, až se tento stav může pro ně stát neúnosným. Sama jsem to zažila cca před 10 lety, kdy jsem byla ve velkém akutním stresu, který se mi začal také projevovat na játrech. Taky mě diagnostikovali různými nemocemi, které se však po skončení stresu, nikdy nepotvrdily. 

Situace se u mé sestry zhoršovala tak moc, že samotní lékaři pak nevěděli, co s tímto stavem dělat a hlavně, co je jeho příčinou.  Situace došla až tak daleko, na tu noc, kdy se stav mé sestry rapidně zhoršil, nikdy nezapomenu. Zhoršil se tak moc, že doktoři mohli zkusit ještě poslední (a naštěstí  - nyní vím, že i z boží vůle) to zkusili. Sestra upadla do kómatu, a lékaři ji zajistili převoz sanitkou do pražského IKEMU. Cesta ze severní Moravy do pražského Ikemu trvá hodně,  cca 4 hodiny, je to dlouhá cesta. Vrtulník tu noc letět nemohl. Stav byl takový, že nám bylo doslova samotnými lékaři sděleno, že se máme modlit za to, aby tu cestu vůbec přežila. Tato noc byla nesmírně náročná pro mé rodiče. 

Sestra cestu do pražského IKEMU přežila - už toto byl velký zázrak. A od té doby se děl jeden zázrak za druhým. Ještě to brzké ráno nám bylo sděleno, že sestra šla hned na operační sál, kde podstupuje transplantaci jater. Toto byl další velký zázrak - to, že se našel dárce orgánů - to, že na to ráno byla v pražském IKEMU plánovaná transplantace jater někoho jiného a lékař, který měl tuto transplantaci provádět se rozhodl, že ta játra rozpůlí a polovinu dá i mé sestře. Sestra transplantaci přežila a začaly se dít další zázraky. Neboli sama jsem poznala, jak mocná je síla upřímné lásky a víry.

To, co se mé sestře stalo se dotklo také mého skvělého kamaráda a regresního terapeuta Petra Kosíka. Petr na fb stránkách různých skupin zveřejnil příběh o tom, co se mé sestře stalo. Strhla se neuvěřitelná vlna lásky, síly, víry a modliteb za sestřino uzdravení. Zcela neznámí lidé, kteří nás a naši rodinu vůbec neznali vyjádřili svou podporu ve víru a v modlitební prosbu za sestřiné uzdravení, za uzdravení její duše. Konala se společná modlitba za sestřiné uzdravení, ke které se připojilo celkem kolem 700 až 1000 lidí a to je nesmírné číslo. Ano, tak velký projev lásky způsobilo to, co se mé sestřičce stalo. To, co se jí stalo dokázalo spojit tolik neznámých lidí, kteří v ten okamžik vůbec nemysleli na své smýšlení, na pol. postoje, které zastávají, na to jestli někdo je takový nebo makový, v tento okamžik jsme všichni byli jedním. A to byl nesmírně nádherný pohled a pocit.

Díky tomuto zveřejněnému příspěvku se mi sám ozval jeden léčitel až ze Slovenska, pan Robert Kocis, který nám byl nesmírnou pomocí. Tímto bych mu chtěla také z celého svého srdce poděkovat. Robert se dokázal napojit na sestřinou duši, která mu dala svolení s pomocí při jejím léčení a tak léčení a uzdravování mohlo začít. Robert byl se mnou v kontaktu x -krát denně, kdy jsme řešili všechny akutní a závažné stavy, které mou sestru provázely. Řešili jsme i příčinu jejího kómatu, kdy se sestra nemohla z tohoto stavu probrat. Pomáhal nám každý den, mě pomáhal v tom, že jsem viděla jak skutečně pracuje, jak se dokáže napojit na duši mé sestry, která to častokrát chtěla už vzdát.  Děkuju mu za to velice, moc si této pomoci vážím.

Teď tady shrnu "zázraky", díky kterým jsem poznala, že se jedná o boží vůli, která nám všem, ne jen mé rodině a mé sestře, měla přinést znovu nové poznání o životě, o našich nemocech, o síle víry a lásky. 

- sestřička přežila cestu do Prahy, přestože ji doktoři moc šancí nedávali

- ještě to ráno, kdy byla sestřička převezena do pražského IKEMU se pro ni našel dárce orgánů, jater a mohla tak doslova ihned podstoupit transplantaci. Tuto transplantaci přežila

- kontaktoval nás léčitel pan Robert Kocis ze Slovenska, který se dokázal spojit s duší mé sestry

- sestřička přežila ještě několik dalších operací, které musela během kómatu podstoupit

- sestřička byla v kómatu a nedařilo se jí probudit, avšak v okamžik, kdy se Robert podíval na důvody proč tomu tak je, se začala probouzet.

- sestřička se každým dnem stále zlepšuje a dělá velké pokroky

Co nám všem měla tato situace přinést? Především nám měla ukázat, jak mocná je síla bezpodmínečné lásky a víry. Víra je to, co určuje naši cestu. Kdyby se nesešlo tolik lidí, kteří měli tak velkou víru v uzdravení, cesta uzdravení by byla mnohem složitější ba přímo nemožná.

Duše nás všech nás často volá o pomoc. Doslova volá SOS, jen my ji neslyšíme anebo slyšet nechceme. Naše duše projevuje svou nespokojenost tak, že na fyzické úrovni se nám vyskytují různé nemoci. Pokud se tyto nemoci snažíme přehlížet nebo dokonce tlumit léky, pak se naše duše musí ozvat mnohem důraznější formou. Pokud volání naši duše stále nechceme poslechnout, pak to i duše začne někdy vzdávat. Byly okamžiky, kdy to i duše mé sestry začala vzdávat. Avšak pod velkým projevem lásky nás všech a pomoci člověka, který s duší umí komunikovat (Robert Kocis) začala duše mé sestry měnit její směřování. 

Pro každého z vás, kdo se potýká s jakýmkoliv problémem (nemusí být jen zdravotní, může se jednat o jakoukoliv osobní záležitost) tady přikládám odkaz na formulář pomoci od pana Roberta Kocise, který mi dal svolení jej zde zveřejnit:

https://forms.gle/MHbeHmzcCoNaNYX68

Pokud tedy řešíte osobní záležitost jakéhokoliv druhu a nevíte si s ní rady, doporučuju vyzkoušet tuto možnost. Já Robertovi děkuji za mnohé a jsem ráda, že jsem na něj narazila... I když v našem životě se neděje nic náhodou, tudíž i ti z vás, kteří budou chtít Robertovou pomoc vyzkoušet, věřte, že to není náhoda :-).

A jen doplnění na závěr, které může mnohým lidem myslím pomoci. Když máte fyzické příznaky nemoci, nepotlačujte je vždy léky. Protože to je právě to, co léky dělají - potlačují naše nemoci, léky neléčí jejich příčinu. Celou situaci přirovnám k blikající kontrolce v autě. Vemte si, že máte už špatný olej v autě a začne vám blikat kontrolka oleje. Tak jak působí lék? Asi tak, jako kdybych tuto kontrolku rozbila a mám "klid", už nic nebliká a můžu jezdit zase autem dál. To, že se mi po nějaké době však zadře motor a přijde následek ještě mnohem těžší než ten, který tady byl předtím, však už nevidím. Proto prosím ještě předtím, než začnete bezmyšlenkovitě užívat léky na všechny své nemoci, zkuste se nejprve zeptat sami sebe, proč se vám tato nemoc v životě objevila. Ptejte se na to, co je nyní díky této nemoci jinak, postupně se tak dokážete dopátrat k důvodu vzniku vaši nemoci. A pokud si nevíte rady, zkuste vyhledat osobu, která vám dokáže na vaši cestě k příčině nemoci pomoci. 

Pokud sami nevíme jak skutečně dospět k příčině naši nemoci je vhodné také zkusit na vaši nemoc vyzkoušet homeopatika. Homeopatika mnoho lidí ve fyzické rovině považuje za placebo. Avšak zase vám řeknu krásný příklad, ze kterého můžete poznat mnohé. Homeopatika působí jako kniha. Kdybyste udělali fyzický rozbor knihy, zjistíte že je složena z jednotlivých papírů a v samotném detailním zkoumání z atomů. Stejně tak mnoho lidí chápe homeopatika, říkají, že v nich není nic obsaženo. Avšak nebudete-li fyzicky zkoumat tuto knihu, ale podíváte se na její obsah - naučí vás mnohým informacím, které můžou velmi ovlivnit váš život. Stejně tak homeopatika - fungují jako nositel informací, který vám může zcela pomoci s vašimi nemocemi, protože nalezne informaci, která je pro uzdravení nezbytná. Avšak i k tomuto vám doporučuji najít si zkušeného homeopata, který vám alespoň v začátcích dokáže pomoci a usnadní vám zorientování se v širokém spektru nemocí a stejně tak širokém spektru homeopatik.

Závěrem jen dodám. Mějme rádi své tělo a dívejme se, co nám ukazuje. Naše duše se s námi skrze jeho projevy snaží komunikovat. A poslouchejme svou duši, jedině tak můžeme mít krásný, zdravý a plnohodnotný život.