Láska-vost

14.12.2023

Často se ptáte, co znamená to či ono, proč se vám děje tamto a tomuhle toto. 

Všechny odpovědi na tyto otázky naleznete tehdy, když se skutečně ponoříte do svého nitra. 

Jak to ale udělat? Cesta k sobě a do sebe je cestou velké Laskavosti. Především jde o to, abychom byli na sebe laskaví, abychom se sebou měli trpělivost a abychom si plně uvědomili své obavy a strachy.

V životě jsem byla vedena dlouhou cestou k sobě samé, k nalezení toho, kým jsem, proč tu jsem a proč se mi dějí věci, které se mi dějí. Během této cesty jsem poznala skutečný význam laskavosti k sobě samé. 

Pokud dospějeme do bodu, kdy si vážíme sami sebe, přijmeme plně zodpovědnost za naše životy. Z našeho života tak zmizí vše, na čem jsme byli závislí, co jsme potřebovali, zmizí také všechny naše obavy a strachy. Pochopíme totiž, že není třeba se bát, vše, co se kolem nás děje, je jen odrazem našeho vnitřního světa a vnitřního prožívání. Svou realitu si utváříme tím, jací jsme. Pokud jsme na sebe kritičtí, budeme o to více vnímat kritiku všude ve svém okolí. Pokud jsme na sebe tvrdí, bude nám připadat, že tento svět je tvrdý a je třeba v něm bojovat, či dokonce snažit se přežít.

Pokud však uvnitř sebe pocítíme velkou lásku, spatříme tuto lásku i ve svém životě, i v okolní realitě, která nás obklopuje. Pokud skutečně začneme milovat sami sebe, teprve pak začneme skutečně milovat i svět, který nás obklopuje. Začneme vnímat každý byť nepatrný detail tohoto úžasného světa, začneme vnímat všechny možnosti, všechny barvy, všechny děje - to vše začneme vnímat diametrálně odlišně než kdy předtím.

Nakonec si vzpomeneme, jaké to bylo, když jsme byli úplně malí. Když jsme byli malé děti, tak malé, že jsme byli nadšeni z každé nové věci, kterou naše oko spatřilo. Vnímali jsme jinak slunce, vnímali jsme jinak déšť, vnímali jsme jinak hvězdy na noční obloze....a co teprve taková duha! Mnoho z nás by si řeklo, že tehdy jsme na to měli čas, ba co víc, že jsme byli ještě naivní....Ale co když právě dětské prožívání, dětská radost v očích je naší pravou skutečnou podstatou, se kterou jsme na tento svět přišli? A co když právě toto vnitřní dítě v nás by se chtělo i nyní v našem dospělém věku projevit a podívat se na svět se stejnou lehkostí, jako tenkrát?

Všichni jsme byli dětmi, všichni dětmi stále jsme, jen někteří na to zapomněli. Avšak někteří se ke svým vnitřním dětem zase navrátí - ať už třeba v důchodu nebo prostě jednou. 

Mějte se sebou trpělivost, buďte k sobě laskaví. Není nikdo na světě, kdo by měl být víc milován než vy sami sebou samými. A naučíte-li se milovat sebe, naučíte to i své děti. Budete jím totiž příkladem, díky kterému budou vědět, že je to možné. Že je možné mít sám sebe rád a vážit si sebe. Podstata každého ale úplně každého člověka je tvořena ze dvou částí. Jste z poloviny vaše matka a z poloviny váš otec, a to i když si to nechcete přiznat. Pokud dokážeme změnit sebe samotné, pokud se sebou dokážeme mít ten nejdůležitější vztah, pak i naše děti, jejichž jsme rodiči, budou moci žít láskyplný život plný sebepřijetí, sebedůvěry a sebelásky.

A tak začněme tím, že budeme na sebe LÁSKA-VÍ.