Nahota

10.03.2022

"Svléknout se do naha a mít sex, to dokáže v podstatě každý.....Ovšem otevřít někomu srdce, ukázat mu své slabiny, své strachy, naděje a sny, to dokáže jen málokdo ....Avšak právě to ve skutečnosti znamená BÝT NAHÝ.

Často si myslíme, jak jsme otevření, schopni ukázat své pravé já. Avšak jsme toho skutečně schopni? Mnohdy ne. Myslíme si, že ze sebe můžeme ukázat všechno, ale když dojde na to, že se máme předvést ve své skutečné nahotě, pak jsme ti nejostychovatější lidé. 

Nahota fyzická a nahota duševní je zcela něco jiného. V některých situacích bychom se určitě raději fyzicky svlékli a předstoupili tak před ostatní, než abychom skutečně odhalili a svlékli donaha sami svou skutečnou podstatu a ukázali svou duši. Ukázat to, kým skutečně jsme, je někdy velmi složité. Raději necháme hodnotit naše fyzické tělo, než abychom nechali hodnotit svou nahou duši? Proč tomu tak je? Protože se mnohdy bojíme, že nebudeme přijati. Někdy se stydíme sami před sebou, protože se nemáme dost rádi. Nemáme se rádi, protože jsme vyrůstali v prostředí, které nám lásku podmiňovalo nebo přímo neumožňovalo. Pak máme mnohdy sami  před sebou problém, odhalit své skutečné já.

Někdy se nám v životě musí stát hodně drsné věci, která nám tak moc budou ukazovat nelásku, osobní nedostatečnost či zbytečnost. A proč? To abychom konečně řekli A DOST!!! To proto, abychom pochopili, že jsme lepší, níž jsme si sami o sobě do té doby mysleli. 

A pak nastává proces léčení. Léčení srdce. Je to náročný a velmi bolestivý proces. Pochody, které započnou nás mnohdy můžou vnitřně drtit na padrť. A proč? K tomu, abychom mohli znovu složit dílek po dílku naší výjimečnosti a jedinečnosti, je třeba, aby se vše nesprávně postavené zbořilo. A tento proces bourání bolí. Je to dlouhodobý proces, který nenastane ze dne na den.

Teprve když si dovolíme být zranitelní, když si dovolíme ukázat své slabiny a strachy, tak teprve pak se z nás stanou lidé, nebojící se ukázat svou skutečnou nahotu.