Někdy stačí se vypovídat

15.12.2022

Stávalo se mi to často, vlastně si ani nepamatuji, kdy to začalo. Předtím jsem nechápala, čím to je a proč tomu tak je. Zcela neznámí lidé se mi často začali otevírat s jejich životními příběhy a povídali a povídali, přestože já po většinu času mlčela a naslouchala. Viděla jsem, že se v nich něco otevírá, něco hlubokého, něco, co mnohdy pouze nesli v sobě a navenek nikdy neřekli. Stalo se mi to opět i dnes. Zcela neznámý člověk mi na ulici začal povídat svůj příběh a co víc, skončili jsme u jeho zdraví. Když to shrnu, tak vlastně většinu času hovořil pouze on. Vypovídal se, pověděl mi svůj příběh a byl rád, že se s ním mohl někomu svěřit. 

A jaký má toto efekt na mě? Jsem za to ráda, jsem ráda, že z nějakého důvodu se lidé v mé blízkosti dokáží otevřít a svěřit se mi i s jejich nejhlubšími skrytými pocity. 

A jak jsem už v mnoha mých předešlých článcích ziňovala, každá duše si sem na zem nese nějaké své dary. Já už jeden ze svých darů poznala. Je to dar naslouchání a dar toho, že skrze mne může proudit ta božská energie, která otevírá v lidech důvěru svěřit se i se svými mnohdy hodně dobře ukrytými pocity a silnými emocionálními zážitky.

Díky tomuto daru chápu jedno důležité. Mnoho duší, přestože se na venek můžou zdát spokojené, úspěšné a šťasné, ve svých nitrech zažilo hodně bolesti, zklamání, tvrdých lekcí a zkoušek. A tak je to s každým z nás. Většina z nás v sobě nese hodně skrytého a potlačeného. A každá z těchto ukrytých pravd má vliv na náš život. Vše, co v sobě nosíme vytváří náš život, také vše, co v sobě máme zapříčiňuje to, s jakými lidmi se setkáváme, koho do svého života přitahujeme, jaké partnerství uzavíráme a jaké vztahy máme. A co víc, vše, co v sobě nosíme má vliv rovněž na naše fyzické tělo. Nemoci jsou prvními známkami toho, že to, jakou cestou jdeme, to, jak myslíme nebo někoho či něco vnímáme, není tak, jak by mělo výt. Každá nemoc je vlastně NE MOC, neboli každou naší  nemocí jsme vlastní moc nad svými životy odevzdali někomu jinému - osudu, partnerovi, rodičům, nebo i doktorům či událostem podle nás neřešitelným. Zkrátka každá nemoc je způsobena tím, že jsme přestali mát nad svým životem moc.

O tom, jak nemoci vznikají a co je jejich příčinou se budeme postupně hodně bavit, protože je to velmi důležité. Teprve až totiž pochopíme, že kvalita našich životů je pouze a jen odrazem toho, jakými jsme my sami uvnitř sebe, tak teprve pak, pokud přebereme zodpovědnost za své životy do svých rukou, se můžeme uzdravit - a to na všech energetických úrovních.

A co závěrem dodám. Otevřete se se svými příběhy klidně neznámým lidem, protože jakmile vy sami nahlas vyslovíte mnoho z toho, co bylo ve vás skryté, může se vám hodně ulevit a zároveň můžete nalézt příčinu, vašich složitých situací či obtíží ve vašich životech.

V mém dalším odkazu na těchto mých stránkách, tj. v odkazu "nejčastější příčina našich nemocí" se dozvíte mnoho z toho, co konkrétního může vězet za tou kterou konkrétní vaší nemocí. Jednotlivé nemoci budu přidávat postupně a postupně si je spolu rozebereme.