Nohy

26.01.2023

Nohy nás odjakživa nesou v našich životech dopředu. Pokud máme problémy s našimi nohami, znamená to, že se nechceme pohnout z místa (protože se třeba bojíme), znamená to, že můžeme mít obavy o naši budoucnost a hlavně o naši stabilitu. Nohy symbolizují, jak pevně stojíme na zemi, tzn. symbolizují to, zda je v našem životě stabilita, pocit bezpečí a jistoty. Nohy nás pojí se zemí, nohy nás uzemňují. Potíže s nohami můžeme mít i tehdy, "lítáme-li moc v oblacích", ale naše duše po nás chce tento stav vyrovnat i s reálným světem.

Nohy nám ukazují, jak moc jsme ochotni následovat naši duši. Pokud s našima nohama něco máme v nepořádku, znamená to, že svou duši následovat určitým směrem nechceme. Pokud nemůžete chodit, je to často taky známkou nechutí pohybu životem ku předu a nechutí k přijetí nových myšlenek a náhledu na svět. 

Já sama zažila ve svém životě období, kdy jsem zcela přestala chodit. Bylo to v období, kdy jsem hodně silně vnitřně chtěla odejít z jedné situace (tedy moje duše volala SOS; doslova volala o to, že chce z této situace odejít), avšak můj rozum, se pohnout nechtěl, neboť měl strach, co může změna ve směřování přinést. A tak jsem neposlechla svou duši, ale rozum a bylo mi tak splněno to, co jsme vlastně rozumem chtěla - neodejít od situace, ve které má duše už nechtěla být. A tak jsem přestala chodit. Tento silný zážitek mi hodně otevřel oči, chvíli sice stále trvalo, než jsem sebrala ochotu a změnila jsem směr směřování ve svém životě, ale také v momentě, kdy jsem tento krok učinila se mé nohy zcela uzdravily a nesly mě zase životem kupředu.

Pokud nevíte přesně proč vás vaše nohy "neposlouchají", zkuste se zeptat na otázky:

"Bojím se vykročit jiným směrem?"

"Nejsem příliš pohodlný/ná k tomu, něco ve svém životě změnit?"

"Jsem smířená s tím kam jdu?"

A velká rada na konec. Nohy nás skutečně nesou kupředu, nohy nechtějí, abychom v našich životech setrvávali na jednom místě - to bysme je pak měli k ničemu - a pokud vás trápí nemoci vašich nohou, zkuste si položit otázku, zda jste ochotni ke změnám v myšlení - tj. v pohybu vašeho myšlení. Protože pokud přespříliš ve svém životě žijeme stereotypně a máme myšlení, které nechce spatřit žádné nové možné cesty, pak toto je nejčastější odpovědí na otázku, proč naše nohy "stávkují."