Nové začátky

19.06.2021

Změna. Jde celý život plynout jedním a tím stejným směrem? Asi každý z nás poznal, že tomu tak není. Díky tomu, co nám vstupuje do cesty musíme měnit své plány, svá očekávání. Musíme zkrátka měnit to, jak jsme si svůj život plánovali. Jinak to nejde. A když se sebevíc snažíme udržet v našich starých strukturách, lekce budou o to náročnější. Není vůbec jednoduché změnit směr, kterým se už nějakou dobu vydáváme. Změna, která do našich životů přichází v nás může vyvolávat strach. Nesmírný strach z toho, že musíme čelit neznámým situacím. Také strach z toho, že nevíme, jak opustit staré věci a vzorce chování, které byly součástí nás po většinu našich let. Někdy lpíme na starých zvyklostech, protože jsou nám známé a tudíž si myslíme, že pro nás jsou i bezpečné. 

Avšak jedině s odvahou můžeme překonat tento strach a můžeme vkročit do nových začátků. Možná se naučíme novým způsobům, jak pohlížet na život a celý svět. Zároveň prostřednictvím nových zkušeností poznáváme sebe sama. Jisté je to, že překonáme-li náš strach ze změny, a vykročíme do území, námi ještě neprobádaného, posuneme sami sebe minimálně v tom, že již budeme otevřeni okolnímu světu, okolním situacím a vůbec všemu, co se kolem nás odehrává. Náš pohled na život se změní. 

Můj pohled na život se změnil, hodně se změnil. Změnil se ale jen díky tomu, co jsem v životě zažila a prožila. A že to nebyly vůbec jednoduché situace. Byly to chvíle, kdy jsem neviděla cestu. Byly to chvíle, kdy jsem neviděla, jak se mám posunout dál. Chvíle, kdy jsem před sebou viděla jen pouhopouhou tmu. Měla jsem strach a zároveň jsem se smiřovala s tím, že svůj život zkrátka "dožiju" tak, jak jsem do té chvíle žila. Bála jsem se změny, ba co víc, já jsem si ani nedokázala představit, že je změna možná. Pro mě byla zkrátka nemožná. Avšak pro mě nejodvážnějším krokem jsem dokázala spatřit nový život. Život, o kterém jsem vždy snila, ale nikdy jsem netušila, že je možný. Ale cesta k němu byla náročná, tvrdá, bolestivá a trnitá. Ale sama za sebe můžu říci, že jen díky těmto prožitým událostem v mém životě nyní poznávám život takový, jaký jsem si v nekrásnějších snech vždy přála. A mnohokrát za to děkuju.