O Andělích a dětech

16.12.2023

Kdo jsou to vlastně andělé? A co dělají?

Andělé jsou bytosti stejně jako my, jsou to bytosti pocházející ze světla. Často sami toto světlo roznášejí. Přináší ho do našich životů, osvětlují nás jím hlavně ve chvílích, kdy se cítíme na dně, nebo mizerně.  Andělé jsou tady s námi pořád. Každému z nás byl přidělen anděl, který jej má během pobytu tady na zemi chránit.  Avšak existuje jich i mnoho dalších, kteří nám kdykoliv můžou pomoci, avšak je nezbytné je o to požádat. Plně totiž respektují naši svobodnou vůli rozhodnout se o svém životě tak, jak chceme.

A kdo jsou to andělé? Jsou to bytosti, které na rozdíl od nás nikdy nezapomněly na svůj původ. Mnoho andělů je dokonce v dalších životech sesíláno skutečně tady na zem do fyzické reality. Narodí se jako duše, které mají šířit vnitřní světlo, mají napomáhat lidem uvěřit, že vše je možné. Jejich hlavní úlohou tady zemi, je svým vyzařováním přinášet naději. 

Sama jsem potkala mnoho andělů, avšak potkala jsem i dítě, které bylo skutečným andělem. Bylo to dítě, které nemělo tady na tomto světě už žádnou karmu, nebylo tu, aby se něco naučilo, a posunulo se. Bylo to dítě, které se narodilo, aby své mamince přineslo radost, ale hlavně pocit štěstí. Doslova to bylo dítě za odměnu. Setkala jsem se s jeho hodně silnou energií. Ale tak silnou, že ji někteří lidé ani neunesou. Byl to anděl v dětském těle. Byla to především láska, kterou šířil. Slovy se to těžko popisuje, protože to musíte zažít, abyste doslova pocítili  tu čistou nevinou a bezpodmínečnou lásku.

Takových lidí tady na zemi je více. Skutečně tady existují, aby ostatním pomohli věřit. Aby jim pomohli mít naději. V našich životech se taaak hodně často ztrácíme, že někdy je to právě naděj, ke které se upínáme, když už naše cesta, nedává vůbec smysl, případně máme velký strach z budoucnosti.

Naši andělé jsou s námi. Pomáhají nám neustále, jen si to neuvědomujeme. Andělé jsou i mezi lidstvem, třeba někdo z vás skutečně zná nějakého takového anděla. Věřte, že vám má přinést jen velkou útěchu a pocit klidu, že vše je v pořádku a že nikdy nejste tady na tom světě sami.