Odpoutej se a odevzdej

31.07.2023

Jaké to je když stále posloucháme svou mysl? Někdy nás naše mysl doslova brzdí za cestou našeho osobního postupu. Před pár dny jsem se mohla zúčastnit několikadenního kurzu, ve kterém jsme společně s ostatními intuitivními kamarády poznali, jaké to je, nechat svou mysl vypnout a mít v hlavě "čisto". I přes veškeré techniky, kterými se někdy člověk snaží ten neustálý tok myšlenek zastavit, je to někdy obtížné. V rámci tohoto kurzu jsme pronikli do sféry rozšířeného vědomí, tedy do sféry, v níž se naše vědomí rozšíří a může nám poskytnout odpovědi na jakékoliv naše otázky, na které si v běžném životě neumíme odpovědět. Byl to zajímavý zážitek. Navíc každý tento zážitek vnímá jinak, někdo vizuálně - například se mu zjeví určité obrazy, někdo pocitově - že ucítí určité energie a někdo třeba telepaticky - že načítá odpovědi přímo jako slova. Každý to máme jinak, však náš život je pestrý, každý jsme originál, takže každý také máme jiné vnímání dané reality a zároveň i vnímání mimo této reality. Poznala jsem, jak je možné dozvědět se o sobě, svém životě a o všem dalším mnohem víc, poznala jsem,  jak lze navázat ještě hlubší spojení s duchovními průvodci, kteří nám na určité části naší životní cesty jsou nápomocní. Poznala jsem také skvělé lidi, kteří se tohoto kurzu účastnili a kteří umí už taaaak úžasně vnímat energii, energetická pole a zároveň umí s touto energii i zacházet. 

 A co nás všechny spojovalo? Hravost, právě ta hravost, která je v malých dětech, které poprvé objevují tento svět. Přesně tak, jak se jako děti učíme poznávat prostřednictvím hry tento svět, stejně tak jsme i my prostřednictvím hry poznávali svět energií, svět astrální. Byl to super zážitek. Mimo jiné zážitek vědomého opuštění těla, neboli astrálního cestování, jak je tomu dnes hojně říkáno, popsal už kdysi Robert Monroe, zakladatel Monroeova institutu, který pracuje na zpřístupnění cesty lidem k rozšiřování jejich potenciálu a vědomí. Také celý tento kurz byl veden pod tímto patronátem.

Také jsem měla možnost si mimotělní zážitek prožít. A právě v tomto stavu jsem uviděla, jak mě má mysl brzdí a chce mít neustále něco pod kontrolou. Přestože si právě říkáte - "hurá, já chci takovýto zážitek určitě prožít a vyzkoušet", tak i přesto může vaše podvědomá mysl mít opačný náhled. Může v sobě mít zakořeněnou tendenci mít vše pod kontrolou, a proto opustit schránku, jakou je lidské tělo, se jí nejprve nemusí vůbec chtít. Prošla jsem proto postupným procesem, v rámci kterého se má podvědomá mysl odpoutávala od tendence mít vše pod kontrolou. Neříkám, že se mi to povedlo hned, každopádně úspěch se dostavil. Ale je to, jako když se malé dítě učí jezdit na kole. Také nejprve z něj několikrát spadne, jeho jízda je poněkud neohrabaná a nekoordinovaná. Stejně tak je to s objevováním astrálního, nebo chcete-li "duchovního" světa. Má jízda byla dosud poněkud neohrabaná a totálně nekoordinovaná, ale nějakým způsobem jsem jela:-)....Však naše škola života nikdy nekončí, pořád máme co poznávat a učit se:).

Také jsem se dostala do míst, kde se nachází hranice mezi dvěma světy. Mezi světem fyzickým a mezi světem duchovním. Nacházela jsem se v místě, kde se nacházejí duše lidí, jakoby na recepci a čekají, až je přijmou a pošlou dále. Byly to duše lidí, které se očišťují od pozemského života a čekají, až budou moci vyjít až tam dál. Potkala jsem v tomto místě krásnou duši, jednoho moc starého člověka. Když s těmito dušemi chcete navázat kontakt, stačí prostá myšlenka, komunikace probíhá telepaticky. Duše tohoto starého pána mi pověděla, že čeká na svou milou, na svou paní, která už byla dávno po fyzické smrti. On zatím čekal v tomto meziprostoru, až se s ní setká. Bylo to krásné a dojemné setkání.

Některé zážitky, které zažijete při cestování světy mimo tuto realitu jsou hodně intenzivní a hodně emotivní. Poznáte hodně nového, můžete se dostat až do sfér, o nichž jste netušili, že vůbec existují. A ještě jednou musím zopakovat, že je to zkrátka přesně to krásné objevování, jako když jsme byli malými dětmi a každá věc v tomto světě byla prostě neuvěřitelně nádherná.

A tak přeji i vám všem, abyste se nebáli odpoutat se od své mysli, která je někdy tak hooodně spjata s tímto fyzickým světem, a otevřeli jste své vnitřní oči novým zážitkům a vjemům. V životě toho můžeme tolik poznat a objevit, buďme proto zase jako ty malé děti, které si tak rády hrají a poznávají nový svět. 

A proto přeji vám všem, příjemný let :)