Paralelní životy

28.12.2023

Paralelní životy. Co to vlastně je? O co se vlastně jedná? Každý z nás si pod tímto pojmem může představit zcela něco jiného. Na úrovni naší duše jsme bytosti multidimenzionální, tudíž na úrovni duše jsme schopni žít v mnoha dimenzích a stejně tak ve více právě probíhajících životech současně. Mnozí z vás ví, že v astrálním světě něco jaké čas neexistuje. Tudíž vše se tam odehrává najednou, jak naše minulost, tak naše budoucnost. 

Ten, kdo o tomto fenoménu neslyšel, možná vůbec netuší, o co se jedná. U paralelních životů jde jednoduše o to, že naše duše potřebuje pro svůj vývoj prožitek, a to v určitém životě. Daný život ji učí, poskytuje ji nové vjemy, posouvá její poznání dál a dál. Málokdo však ví, že tato naše duše může žít současně několik životů najednou. Tyto životy jsou však velmi pevně od sebe odděleny, neboli jsou oddělena jednotlivá vědomí našich životů. 

Znamená to tedy, že žijeme tento svůj život, kterého jsme si právě teď a tady vědomi, stejně tak můžeme žít současně jiný život, zcela úplně jinde, třeba i v jiné dimenzi, aniž bychom si to vědomě uvědomovali. 

A proč se tak děje?

Cílem žití paralelních životů je rychlejší růst a vývoj duše. 

Existují případy, kdy duše konkrétního člověka skutečně žije pouze ten jeden konkrétní život, a to z toho důvodu, protože např. v daném životě potřebuje veškerou energii investovat na řešení, vyřešení a učinění pokroku právě v tom jednom daném životě. Například, sami vnímáte, že váš život je velmi ale velmi náročný, zažíváte v něm lekce, které by jiný člověk třeba v daném životě nezvládl. Pak třeba právě vaše duše investuje veškerou svou energii právě ("pouze") do tohoto života k tomu, aby jste měli sílu a odvahu tyto záležitosti zvládnout. Existují však duše, které mají energetickou sílu zvládnout i další životy a proto např. žijí i v dalších realitách.

A co se stane, když se někde v "matrixu" stane chyba a vědomí jedné reality se neoddělí plně od reality jiné? Schizofrenici jsou tohoto zářným příkladem. Neříkám teď však, že je to tak u každé osoby s tímto "onemocněním", avšak u některých schizofreniků se současně prolínají dvě či více realit, které jejich vědomí nedokáže oddělit. 

Někdy se dá i s těmito stavy pracovat. Ale zdůrazňuji, že jen někdy. Důvod je prostý. Každý jednotlivý člověk je výjimečný, jeho příběh je výjimečný. Někdo nějaké události zažívá z hlediska karmy, někdo  z hlediska nějakého vývoje ať už svého, svých nejbližších, své rodiny. Jiný však má třeba hranici svých světů nedostatečně uzavřenou a proto mu způsobují v daném prožívaném životě chaos a je třeba zapracovat na plné vědomé oddělení těchto realit od sebe.

A závěrem jen dodám. Kdy se můžeme setkat se svým paralelním životem vědomě? Právě často ve snech. Sny jsou oblastí, kdy se naše duše odpoutává od těla a vchází do astrálního světa. Tam duše vnímá veškeré poznatky ze svých životů. My, následně po probuzení vnímáme tyto zážitky jako sny. A opět tady upozorním, že ne každý sen je projevem vašeho života žitého v paralelním světě. Záleží opět na každém jednotlivém případě. 

A jak lze zjistit, zda žijete i paralelní životy případně jaké? 

Já k tomu používám metody spiritual response therapy (SRT) a napojení na vyšší já.

Pokud by někoho z vás toto téma zajímalo více, měli jste nějaké otázky, klidně můžete napsat na email, uvedený v Kontakt 

Mějte se krásně

Janka