Partnerství

05.01.2021

Asi bude většina z nás souhlasit s tím, že  vztahy, kterými v našich životech procházíme, nás formují. Každý vztah nás učí - učí nás něco nového. Formuje nás tam, kde bychom sami nebyli nikdy schopni si pomoci. Protože jak jinak bychom se dokázali vyvíjet, kdyby tu nebyl někdo, kdo nám ukazuje ať už naše silné nebo slabé stránky.

Ano do vztahu vstupujeme ze zamilovanosti, blízkosti případně i z jiných důvodů, avšak to, co je společné je skutečnost, že se jimi učíme. 

Učíme se v nich mnoha věcí - někdo trpělivosti, jiný třeba odpuštění, pružnosti, sebelásky, tolerance atd. Každý vztah, ve kterém žijeme nás mění. Je to změna, kterou buď rádi přijmeme nebo na kterou nejsme schopni přistoupit. Záleží však na nás, jestli pochopíme, proč určitého člověka v životě máme. 

Když nepochopíme, co nám měl náš partner ukázat, s čím přišel, aby nám "pomohl", naše životní lekce se opakují. A budou se opakovat tak dlouho, dokud sami nepochopíme. Mnoho lidí si tak nevědomě vybírá stejné partnery, kteří je učí pořád a dokola ty stejné věci. Dokud nezpracujeme to, co jsme se měli ve vztahu naučit nebo si z něj odnést, nemůžeme očekávat, že náš další partner bude jiný, "lepší".

Někdy jsou životní lekce dost náročné a jejich náročnost se zvyšuje do té doby, dokud nepochopíme. Čím déle se změně v nás samých bráníme, tím náročnější lekce přijmou. Ale ani tehdy, když pochopíme, proč se nám ve vztahu událo to, co se událo, ještě to nekončí.

Když už si myslíme, že teda víme, proč jsme měli ten či onen vztah, když už si myslíme, že chápeme, co nás ten vztah měl naučit, přijde zkouška.

Ano, vždy je to tak. Když ve vztahu dospějeme k určitému poznání, přijde zkouška. Účelem této zkoušky je si ověřit, zdali jsme skutečně pochopili. Pokud jsme doopravdy pochopili, tuto zkoušku zvládneme. Teprve poté může přijít do našeho života něco nového.

Život je protkaný lekcemi, které se nám vůbec nemusí líbit, ale když je zvládneme, jsme odměněni. Odměnou v podobě vztahů může být příchod partnera duše. Je to partner, jehož duše je podobná, ne-li přímo stejná jako ta Vaše. Tento partner nám již nepřináší složité životní lekce, s nimiž se musíme nějak vypořádat. Avšak také neříkám, že i život s tímto partnerem je jednoduchý. Když pohlédnu přímo na duševní dvojčata, tedy partnery, jejichž duše je stejná, není vše tak růžové, jak se může zdát. Tento partner Vám bude ukazovat vaše silné, ale i slabé stránky. Bude Vám Vás samotné zrcadlit tak, jako nikdo jiný. To vše znamená, že díky němu budou na povrch ukazovány Vaše stinné stránky, avšak stejně tak stránky silné, na které jsem zapomněli. Opět to tento partner nevědomě dělá jen a jen za účelem Vašeho osobního růstu. Každopádně jedním zásadním rozdílem se tento partner liší. Duševní dvojče, neboli také dvojplamen, Vám již nemá do života přivést těžké životní lekce a už vůbec Vám nebude "ubližovat" za tím účelem, abyste se posunuli dál. Tento partner Vám jen bude dělat zrcadlo a ukazovat Vám Vaší skutečnou tvář. 

Ale co je hlavní!!!! Není čeho se bát, protože přece naším cílem je najít sám sebe a osobnostně růst:-).