Pravý čas

30.03.2022

Právě nastal ten čas. Čas, kdy není cesty zpět. Možná to pociťuješ už sám na sobě, že se měníš, že jsi jiný něž dřív. Všichni právě procházíme dobou, kdy se z nás doslova stávají jiní lidé. Začínáme poznávat víc a víc sami sebe. Jsme k tomu tak "trošku" tlačeni. Už není čas ztrácet čas. Celý život jsme žili životem, který je teď u mnohých z nás měněn. 

Okolnosti, které se v našich životech odehrávají nás doslova nutí pohlédnout víc a víc na své pravé já. Na to, kým skutečně jsme. Ano, jsou mezi námi lidé, kteří se za každou cenu chtějí držet svého starého JÁ, o to těžší lekce zažívají.

Já sama si celý život procházím obdobími, kdy jsem někdy doslova tlačena k tomu, otevřít nové dveře, i když se mi vůbec ale vůbec nechce. O to delší průběh můj přechod do nového často  má. Není nic moc lehkého vykročit novým směrem, úplně novým a neznámým. Navíc v mém případě mi to přijde, že už se mi někdy fakt nechce stále a pořád otevírat nové dveře. Avšak okolnosti v mém životě mě k tomu stále tlačí.

Stejně je to tak s námi všemi, jako lidstvem. Dlouho jsme žili způsobem, na který jsme si zvykli. A to tak, že události, které se teď ve světě odehrávají nám přijdou šokující a někdy nepochopitelné. Avšak vše, co se teď odehrává nám má jen ukázat to, co jsme sami přestali, pro naše lpění na starém, vidět a vnímat. Tak dlouho jsme žili hodnotami, které jsme vnímali jako jediné správné a možné, až nastal čas, kdy je třeba je zbortit a nastavit nové. Jsme tlačeni k pružnosti a k otevření se novému. Tomu novému, čemu jsme vždy zavírali před sebou dveře. Zavírali jsme je pro své ego, pro myšlenky, že víme, co je skutečně pro náš život podstatné a důležité. Avšak tato doba nás všechny mění. A mění nás nezvratně. Vše, co se postupně bude na této planetě odehrávat, má za cíl vytvořit nový svět. Tento svět, v němž jsme dosud žili, už tady nemá místo. Byl to svět plný závisti, posuzování a hodnocení, soupeření, lpění na materiálnu a na vlastním prospěchu na úkor jiných. Byl to svět v němž se zcela obrátily všechny hodnoty, které jsme zastávali proti naší skutečné podstatě. Vše, na čem skutečně záleží jsme přestali zcela vnímat. 

A na čem, že skutečně záleží? Jen na LÁSCE. A to nemyslím lásku partnerskou, kamarádskou, atd. Myslím lásku, kdy jsme schopni poznat sami v sobě naše krásy, naše umy, naši výjimečnost a to tím způsobem, že se už nepotřebujeme vyvyšovat nad ostatní, že jsme lepší. Už totiž víme, že LÁSKA  je v nás všech. Je třeba ji jen začít vnímat a řídit se jí. A co znamená začít se řídit LÁSKOU? Znamená to především začít naslouchat sám sobě a věřit tomu, co v nás slyšíme. Znamená to, že dáme na to, co se nám v prvotním okamžiku o určité věci jeví a zdá. Neboli, začneme poslouchat a naslouchat naší intuici. Ta jediná nám ukáže pravdu.

Asi hodně z nás zažilo pocit, že jsme někoho posuzovali a hodnotili na první dojem. Zkrátka se nám určitý člověk nebo určitá věc či záležitost na první dojem jevila nějaká, avšak protože se nám nelíbilo to, jak se nám jeví, snažili jsme se nedat na první dojem. Ono se taky v našem světě říká, nedávej na první dojem, ale pohlédni hlouběji na danou záležitost, osobu, či věc. Avšak stejně tak nakonec mnoho z nás dojde k závěru, že jejich první dojem byl správný. Než k tomu ale dojdeme, často musíme urazit dlouhou cestu, na jejímž konci si řekneme, "proč já nedal na svůj prvotní pocit".

Ano, každý z nás by si měl začít věřit. A když si začneme věřit, začneme naslouchat i svým pocitům a své intuici. Pak se kompletně spojíme sami se sebou, se svým já. A spojíme se tak i se svým okolím, které uvidíme zcela v jiných barvách. Uvidíme ho "bez masek" a bez nálepek. 

Tato doba každého z nás bude doslova tlačit k tomu, aby poslouchal sám sebe a ne ostatní. Ne to, co mu říká někdo jiný. Tato doba nás změní. Pochopíme, že nemusíme poslouchat autority nebo názory lidí, kteří o něčem rozhodují. Už dokážeme naslouchat sami svým pocitům a sami pochopíme, co je správné co není. PRO NÁS. Musím upozornit, že pro každého z nás je správné něco jiného. Avšak všichni se můžeme k tomu svému dostat. Stačí "JEN" věřit. A přesně víra je tím nejdůležitějším v této době. Jedině když uvěříme v sami sebe a své pocity (intuici) a uvidíme lásku k sobě samému, dokážeme se dostat až tak daleko, jak se nám nikdy ani nezdálo. Podstatné je jen věřit a mít se rád..