Přesýpací hodiny a cesta k uzdravení

27.12.2022

Náš život je jako přesýpací hodiny. Avšak v našich životech onu vrchní část hodin, tj. část, v níž je písek , který jako symbol délky našich životů postupně odpočítává náš čas tady strávený, nevidíme. Je to jako bychom měli vrchní část těchto hodin zakrytou a viděli jsme jen část středovou a část spodní. Část středová - tj. ta, která je na hodinách nejužším místem - představuje náš přítomný okamžik - neboť právě v tomto místě se naše budoucnost mění na naší minulost. A část spodní představuje již naši minulost - písek již přesypaný. 

A jaké má toto podobenství s našim reálným životem?

Jak jsem již řekla, v našich životech onu vrchní část přesýpacích hodin nevidíme, přesto se na ni hodně zaměřujeme a věříme, že je. Že je tam zkrátka ještě hodně písku, který nám zbývá. Středovou část přesýpacích hodin často úplně přehlížíme a nepřikládáme jí větší význam. A jediná část, kterou vidíme, je část spodní těchto hodin, která symbolizuje naši minulost. Stejně tak v našich reálných životech se po většinu času zabýváme zkoumáním naší minulosti - tedy toho, co se nám kdy stalo, přihodilo, jak jsme se tehdy a tehdy měli, čím jsme si museli projít, co nám kdo způsobil. Zkrátka v našich reálných životech svou pozornost až přes míru soustřeďujeme na naši minulost a někdy doslova žití v ní. Dále v našich životech doufáme v něco lepšího, že jednou se stane to a ono a to nás posune, pozvedne, udělá nám to spokojenější život, atd. Zkrátka věříme v naši budoucnost, aniž bychom věděli, zda ji skutečně máme.

A na co v našich životech zapomínáme nejvíce? Žít tady a teď. Zapomínáme, že jedinné na čem skutečně záleží je žít život v tomto okamžiku - ne zítra pozítří nebo ne v minulém roce nebo v minulosti samotné. Zkráka v našich životech zcela zapomínáme žít tady a teď. A proč o tom hovořím? Protože samotné žití tady a teď nám může v mnoha našich životních oblastech pomoci s přijetím života jako takového. 

Povím vám to opět na příkladu. Představte si situaci, že písek ve vašich přesýpacích hodinách se stále přesypuje (stejně jak plyne váš život), avšak najednou se stane něco, co jste nečekali - prostřední, nejužší část přesýpacích hodin, se v důsledku velkého zrnka písku ucpe (přijde nemoc) - velké zrnko písku nikdo nečekal a vlastně ho nikdo ani ve svém životě nechtěl, avšak objevilo se. Co se stane dál? Co bude s vaší vrchní částí přesýpacích hodin (s vaší budoucností) to je nejisté - tedy budoucnost je nejistá. Jediné, co nyní máte je právě ucpaná prostřední část hodin - jediné co máte je přítomný okamžik, ve kterém se objevila nemoc a také máte spodní část přesýpacích hodin, tj. máte minulost. A co často my lidé v této chvíli uděláme? Začneme věřit, že ve vrchní části přesýpacích hodin existuje něco, co dokáže naše velké zrnko písku prorazit (porazit nemoc) a opět nastartovat plynulost našich životů. Tedy svou pozornost o to více zaměříme na naši budoucnost a doufáme, že naše budoucnost bude dobrá.

A tak si vemte, že jste nemocní a neustále doufáte, že budoucnost je pro vás napsaná a je dobrá, ba přímo skvělá. Neustále tak obracíte svou pozornost do budoucnosti, aniž byste se vůbec snažili žít tady a teď. A jak tato situace může ovlivnit samotný průběh vašeho uzdravení? Pokud nepřijímáte vaši situaci, která tady a teď je (nepřijímáte, že jste v bodě, kde se vaše hodiny zasekly); pokud si nechcete přiznat a připustit si, že vaše současná nemoc má kořeny v minulosti - tj. ve vašich činech, vašich rozhodnutích, ve vašem vnímání a vidění světa a lidí kolem, ve vaší uspěchanosti - v tom, že jste chtěli zvládnout najednou více věcí a činností, než dokázalo vaším tělem projít, pak je cesta k vašemu uzdravení zdlouhavá a náročná. Pokud však v přítomném okamžiku svou nemoc přijmete a pochopíte, že je tady z nějakého důvodu - tj., zaměříte svou pozornost na žití života tady a teď, tj., nebudete směřovat svou pozornost do budoucnosti - pak i vaše současná nemoc může být uzdravena mnohem rychleji a úspěšněji. Podstatou toho všeho je přijetí; přijetí vaší nemoci a současně se naučit s ní v tomto okamžiku žít. Pokud tak učiníte, i z hlediska fyzického může doslova nastat obrat ve vašem uzdravování. Pokud si o sobě uvědomíte, že vaše nemoc, která tady nyní je, vznikla z nějakého důvodu - např. z důvodu, že jste na všechno ve vašich životech spěchali a chtěli mít všechno nejlépe hned teď; nebo z důvodu, že jste nepochopili a nepřijali určitou situaci; nebo z důvodu neodpuštění atd., pak jste na správné cestě k pochopení toho, proč vaše nemoc (velké zrnko písku) do vašeho života přišlo. A teprve díky tomuto pochopení může nastartovat vaše uzdravování. Vaše skutečné uzdravování. Ono velké zrnko písku se postupně začne "rozpouštět" a postupně začne Váš život opět plynout. Avšak pokud jste zrnko písku "nerozpustili" dostatečně, tj. rozpustili jste ho pouze do té míry, kdy už opět mohl začít váš život plynout, postupem může přijít ještě větší zrnko písku a odstranit tyto nánosy pak může být ještě mnohem náročnější než dřív. Dbejme proto na uzdravování našich těl v celém kontextu. Hledejme proto příčinu našich nemocí. Protože jedině pochopením toho, z jakého důvodu se v našich životech věci dějí, můžeme skutečně uzdravit sami sebe a stejně tak si můžeme výrazně zkvalitnit náš život.