Rok 2022, rok duchovního probuzení

05.03.2022

Rok 2022 je rokem duchovního probuzení. Již samé dvojky v tomto datu jen umocňují sílu rovnováhy, která bude nastolována. Značně nevyvážený stav, který tady byl mezi světem materiálním a duchovním, bude obnovován. Většinu života jsme žili s tím, že je pro nás nezbytné mít kde bydlet, mít co jíst, mít dostatek prostředků, mít vedle sebe partnera, který nám ale nic citového nepřináší, atd. Byli jsme až moc zakotveni v materiálním světě, který je teď bořen. Dnes to můžeme vidět už na vlastní oči. 

Všichni se probouzíme a to se samozřejmě nelíbí všemu starému, co nás doteď ovládalo. Nelíbí se to "temnotě". Bude se snažit vyvolávat čím dál víc konflikty a také se bude snažit poštvat lidi víc a víc proti sobě, což bude jejím jediným pokusem jak od nás získat energii k tomu, aby si prodloužila život. Aby k žádnému vzestupu lidstva nedošlo.

Všichni vidíme, že se napětí zvyšuje. Že se v nás vše kolem snaží jen vyvolat strach. Média, které někteří z nás tak nenasytně hltají, nás jen informují o katastrofických scénářích, kdy nám vlastně ani nedávají možnost změnit své myšlení a hledět na situaci jako na nový zrod všeho života na tomto světě.

Prosím pamatujme si, že je to vše proto, protože se naše planeta Země mění. Všechny přírodní katastrofy a stresové situace budou sílit. A to jen ve snaze stáhnout nás všechny zpátky do pozice strachu. Strachu, z něhož bychom dobrovolně odevzdávali svou energii a podporovali tak "temnotu". Mnohokrát jsem tady i psala, že vlastně existuje jen láska a strach, nic ostatního není. V současné době mnoho z nás začalo otevírat svá srdce a chápat lidi a svět okolo nás víc "lidsky". Toto však není pro "temnotu" žádoucí. A tak se snaží v nás naopak umocnit pocit strachu.

Rozšiřujme své vědomí, mysleme ve velkém. Změňme se a odemkněme v nás to, kým skutečně jsme. Stále dochází ke změnách ne jen na této planetě, ale měníme se i my samotní. Vidím to sama na sobě. Sama se dokonce před sebou měním před svýma očima. Ano, je tu dost lidí, kteří mi v tom pomáhají a to tím, jak do mého života zasahují či zasáhli.

To, že se teď někdo nebo něco snaží manipulovat s naší myslí - já tomu říkám "temnota" (protože nevím, jak jinak to v tuto chvíli nazvat), ale nepomůže tomu, co se brzy zhroutí a navždy zmizí. To, co jsme my lidé dříve považovali za úspěch, už nebude mít stejný význam. Naše priority a touhy budou získávat větší duchovnost a budeme se zbavovat našeho soustředění na materiálních věcech. Ale sami si říkáte, jak k tomu může dojít? No právě. Nejde to jednoduše. Po celá staletí a tisíciletí jsme neposlouchali naší intuici a hlas našeho srdce, a tak teď musí dojít k obrovské očistě, protože pokračovat tak, jak jsme dosud kráčeli, už zkrátka nemůžeme. Ve světě se budou dít pro někoho strašlivě vypadající věci - začalo to už koronavirem a pokračuje to dále. Vše staré se bude bortit a naše hodnoty se budou měnit. Přestaneme lpět tak moc na majetku, pěkných a uspokojivých věcech a začneme poslouchat sami hlas svého srdce, začneme se postupně objevovat my sami a pochopíme, že jen na nás záleží. Že v tomto světě už nemá místo někdo, kdo si myslí, že nás může ovládat a to za použití strachu, do kterého nás chce dostat.

Lidi, prosím začněte vnímat sami sebe. Začněte vnímat to, kým skutečně jste. Jste přece úžasní, tak si věřte, vnímejte svou krásu, výjimečnost a jedinečnost. Nikdo není stejný jako vy, přesto společně tvoříme jeden celek. A když každý z nás pozná sám sebe, své skutečné já, náš celek se postupně začne skládat dohromady a v tomto světě přestanou zcela hrát roli to, kdo je mocnější, kdo je chytřejší, kdo je schopnější, kdo má nad kým větší sílu, atd. Když teprve každý z nás uvidí lásku sám v sobě a sám k sobě, bude ji šířit i do okolí a bude tak pomáhat ostatním lidem se probouzet a taky uvidět jejich výjimečné světlo. A to je jediná cesta, jak můžeme dojít k tomu božskému v nás, co nedovolí "temnotě", aby nás srážela na kolena a snažila se ovládat. Jsme víc, než si mnoho z nás dovede představit. Otevřeme svá srdce a dejme tak průchod cestě k uvidění toho, co v nás vždy bylo. Byla a je v nás ta Božská jiskra, která nám vždy pomůže a nikdy nám nedá do cesty nic, co bychom sami nemohli zvládnout.

ÚKOLEM KAŽDÉHO Z NÁS V TÉTO DŮLEŽITÉ PŘECHODOVÉ DOBĚ JE OČISTIT SÁM SEBE, VNÍMAT SÁM SEBE, NASLOUCHAT SVÉMU SRDCI, SVÉ INTUICI A ROZHODNĚ TAKÉ TVOŘIT A POCÍTIT SVŮJ VLASTNÍ OSOBNÍ ÚČEL NA TÉTO ZEMI. 

A ZAČÍT MŮŽEME TÍM, ŽE SE ZCELA OTEVŘEME A VŠE, CO JSME PŘED OKOLÍM SKRÝVALI, ODHALÍME. ODHALÍME SAMI SEBE, ODHALÍME TO, KÝM JSME A KÝM JSME VŽDY BYLI. ŽÁDNÉ MASKY A PŘETVÁŘKY UŽ S NÁMI TOTIŽ DÁL JÍT NEMŮŽOU.