Roztáhni křídla a leť

29.06.2022

Nacházíme se v době, kdy vše svazující opouští naše životy. Ať jsou to svazující myšlenky, představy o nás samých, hodnotový systém, ať jsou to vztahy, které  nám už nemají co dát. Vše svazující, co nás dlouhou dobu drželo v pomyslné "kleci" je bořeno a nahrazováno něčím jiným, něčím novým, svobodným. 

Hodně lidí v současné době začíná stále víc a víc poznávat samo sebe, svou hodnotu, svou víru v sebe sama. Lidé si za posledních pár let procházeli těžkými obdobími, které jim měly otevřít "pandořiné skříňky" o nich samotných, skříňky takové, v nichž bylo skryto vše tajemné, zkrátka vše, co bylo odloženo a nechtělo být viděno. Avšak doba, která nás všechny zastihla je dobou, kdy jsme byli doslova donuceni tyto pandořiné skříňky otevřít. Mnoho lidí začalo objevovat skryté pravdy o nich samotných. Často to byly pravdy takové, které jsme nechtěli vidět. Hodně lidí přes životní zkušenosti, lekce a události doslova začalo objevovat o sobě vše nepoznané, vše tajemné. A právě teď nastal ten čas, abychom my všichni uviděli, že jsme nikdy v žádné kleci nežili, že hranice, ve kterých jsme žili, vlastně neexistují, že zkrátka můžeme být přesně takoví, jací jsme se sem narodili. Výjimeční a dokonalí přesně takoví, jací jsme - jen je někdy třeba velké odvahy, abychom to sami sobě dokázali přiznat.

Nyní, když jsme již pochopili, že není čeho se bát, že jen naše mysl je tím, kdo nám staví hranice, mantinely a představy o nás samých, tak můžeme roztáhnout křídla a konečně vyletět- a cestou poznáme celý širý svět ve všech jeho barvách, vůních a krásách.