Síla citlivosti

10.04.2023

Mnoho z Vás je na tom stejně jako já. Mnoho z vás se právě dozvídá, že to, jací celý život jste, není váš hendikep, naopak je to vaše výhoda. Protože mnoho z vás se mě  ptá, jak s tímto nakládat a jak s tím pracovat, popíšu vám nyní, sílu, která se ve vás skrývá a o níž třeba ani nevíte.

Není to dávno, kdy jsem tady psala o vysoce citlivých lidech. Potřeba posledních dní je však taková, že pochopit tuto svou citlivost by rádo víc a víc lidí,  proto je třeba, abych k ní nyní napsala více. 

Lidé, kteří se s vysokou citlivostí narodí vnímají svět mnohem jinak než lidé, kteří vysokou citlivostí "netrpí". Lidé s vysokou citlivostí jsou od narození stále napojeni na zdroj (na místo, odkud přišli) a tudíž je pro ně mnohem jednodušší duchovně se vyvíjet, růst, chápat základní duchovní principy a zákony. Lidé kteří se však narodí takto citliví, už odmala ví, že jsou jiní než ostatní. A protože tomu chce naše společnost, nechtějí být odlišní, nechtějí být těmi podivíny. Chtějí "zapadnout". A tak začnou potlačovat svou individualitu a naopak se začnou přizpůsobovat svému okolí a tomu, co po nich jejich okolí chce, a to až tak, že zcela zapomenou, kým skutečně jsou, co je jejich posláním a hlavně zapomenou na svůj nesmírný dar, na svou "superschopnost" - intuice.

Pokud patříte mezi empaty už od dětství vás provázel tento znak: snaha zalíbit se a být přijat, protože jste cítili potřebu, aby vše ve vašem okolí bylo v harmonii a nikoliv v hádkách a rozbrojích. Je to dáno tím, že citlivý člověk doslova cítí emoce jiného člověka a často je přebírá, tudíž jej doslova tyto emoce zaplaví. Pokud vás však tyto cizí emoce zaplaví, můžete se cítit z ničeho nic rozmrzele, nahněvaně, můžete cítit strach a v tom lepším případě pocítíte náhlou radost, a to, aniž by k tomu byl jakýkoliv důvod. Vysoce citliví lidé jsou jako radar, jejich vnímání je naladěno na vyšší vibrace lásky a proto kolem sebe chtějí cítit klid, mír a právě lásku, neboť vědí, že takovíto všichni ve svém prapůvodu jsme. Postupně jsme v životě učeni, rozeznat vlastní emoce od těch cizích a tím pádem se vyhranit, postavit se za sebe. Pochopit, že všichni jsme ve své podstatě propojeni a pocházíme ze stejného zdroje, avšak v této fyzické realitě, kterou pro tento život žijeme, musíme umět žít individuálně v tom slova smyslu, že se musíme naučit si postavit vlastní hranice a nalézt vlastní sebevědomí. Je to z toho důvodu, že i když víme, že ve všech v nás je v prapůvodu dobro, v tomto fyzickém životě přežijeme tak, že pochopíme, že ne všichni mají už rozvinuté chápání jako my, tudíž je třeba mít i ony hranice, přes které nenecháme ostatní, aby překračovali naši určitou míru únosnosti.

A co víc, vysoce citliví lidé dokáží do každého člověka vidět až "na dřeň". Ví, co si myslí, poznají, co cítí, a doslova vědí, jaký člověk uvnitř, pod tím množstvím obalů a masek, je. Empat do vás skutečně vidí a ví, jaký jste. Empat dokáže komunikovat přímo s vaší duší, neboť ji slyší. 

Narodila jsem se jako vysoce citlivý člověk. Odmala jsem věděla, jací lidé v mém okolí jsou a odmala jsem viděla pod skořápky jejich obalů. Věděla jsem, jací úžasní ve své skutečné podstatě jsou. V té podstatě, kterou zaobalili do tolika vrstev pod různé masky, a to jen proto, protože se obávali zranění. Masek "tvrďáků", siláků, masek superžen a supermužů, kteří si myslí, že tím, že tyto masky nosit budou, a nikoho si tak nepustí k sobě "k tělu", že se zkrátka ochrání před zklamáním, bolestí a utrpením, které jim  tento "necitlivý" svět může uštědřit. 

Poznala jsem mnoho lidí, vidím do nich až na dřeň. Vidím, jací uvnitř jsou a vidím, jaké masky si nasazují a proč. Někteří z těchto lidí se v mé blízkosti cítí doslova jako "doma", protože se právě přestanou obávat zranění a možného zklamání, a tak své masky na chvíli odloží. Odloží je však na chvíli, neboť se často u nich stane, že když pohlédnou sami na sebe a na to, kým skutečně uvnitř jsou, tak dostanou strach, strach z toho, že by se tímto "odhalením" ukázala jejich citlivá místa, která mohou být zraněna. A proto často tyto masky opět zpátky nasadí a nosí je dál. Mají strach a strach je v dnešní době velkým pánem, kterého se všichni bojí. Jen málokdo ví, že strach vytvořila naše hlava a naše mysl. Kdyby všichni věděli, že nám tady na tomto světě nikdo ublížit nemůže, že  tím, kdo si ubližuje jsme jen my samotní, náš život by byl mnohem jednodušší.

A jaké skryté poklady se v empatech skrývají? Mají silné duchovní propojení do "dalších světů" a je pro ně mnohem jednodušší a lehčí nalézt cestu ke zdroji, z něhož všichni pocházíme. Pokud se empat naučí se svými schopnostmi zacházet a pozitivně s nimi nakládat, dokáže mnoha lidem pomoci - ať už jako léčitel, terapeut, neboť vidí do lidí skutečně až na dřeň. Dokáže najít skutečnou podstatu poslání jednotlivých lidí a tím jim pomoci k naplnění plánu duše, který tady na Zemi mají.

Přeji všem, abyste vaši citlivost už nikdy příště nebrali jako něco zatěžujícího, stresujícího a negativního. Naopak, vaše citlivost je vaším velkým darem, jen jste na tento dar dosud pohlíželi ze špatného úhlu pohledu.