Světlo versus Tma

24.02.2022

Drsné období je tu. A je už i viditelné. Už je delší dobu viditelné, avšak dnes je jeho viditelnost zřejmá. Duchovně se všichni, celá planeta pozvedáme. Jsme tlačeni k tomu otevřít se lásce (nemyslím v romantickém slova smyslu). Myslím tím - otevřít své srdce. Však i náboženství nám nedává techniky, jak zvládnout tíhu a nesnáze. Jediné, co je řešením je láska. Otevřít své srdce a poslouchat jej.

Proč to dnes píšu. Asi jste zaznamenali, že je tady zase další válka. Proč chce někdo ničit lidské životy? Vždyť je to tak strašné. Proč to někdo dělá? Odpověď je jasná. Ze strachu. Dělají to proto, protože je ovládl strach, což znamená jejich mysl, jejich ego. Honba za materiálnem je tak zcela ovládla.

Nemůžeme si myslet, že v tomto světě přivedeme všechny k tomu, aby věřili sobě, druhým, aby dokázali vnímat bezpodmínečnou lásku. Je tady a vždy tady byl...... Strach. 

Z hlediska duchovního je to jasné. Čím více se všichni duchovně pozvedáme, čím více začínáme vnímat věci srdcem, čím více začneme poslouchat naší intuici, pak posilujeme své světlo. Světlo se rozpíná, sílí a roste. A v závislosti na tom jsou o to víc vytahovány všechny skryté bloky, strachy - temnoty. Jde o to, že s rostoucím světlem se na povrch dere o to víc i tma. Tma sílí. Dnes je to vidět v podobě války. Je nutné nepropadnout strachu a nenechat se vtáhnout do tmy - do obav. A co tedy potřebujeme dělat? Posílit naši lásku. Najít skutečnou pravdu. Ale pravdu můžeme najít jen v našem srdci, které proto máme poslouchat. Pravdu nikdy nenajdeme ve vnějším světě a v naší mysli.

Možná je to na někoho moc abstraktní. Ale takto to v duchovním světě funguje. Když se začneme duchovně pozvedat (ne jen osobně, ale i globálně), tak se automaticky zaktivují mechanizmy, které nás mají ve vzrůstu zastavit. A toto je také případ války, které jsme dnes všichni svědkem. Potřebujeme dále růst a proto musíme tmu, která nás začíná obklopovat zastavit. A jak? Tak především tím, že ji nebudeme dávat energii. Energii k tomu, aby sílila. A jak dáváme někomu nebo něčemu energii? Přece tím, že tomu věnujeme pozornost. Sledujeme zprávy, čteme nejhorší možné scénáře atd. - tímto se oslabujeme, naše světlo přestává růst a strach nad námi začíná přebírat moc. Je třeba zachovat v sobě lásku a hlavně vnímat nutnost lásky okolí. Okolí kolem sebe otevírat, a ukazovat mu své světlo. A to jde jedině tím, že budeme otevření a nebudeme mít strach. Možná to ještě mnoho z vás nechápe. Tak užiju zase svůj příklad. Často mi lidé říkají, že koukají, jak jdu sama s kůži na trh - tím, že tady tyto články píšu, tím, že o sobě a svém životě otevřeně hovořím. Někteří to nechápou, jiní mi vyjadřují obdiv. Já však vím, že je to nutné. Proč? Protože teprve když skutečně odkryjeme to, kým jsme, to jací jsme, teprve tehdy, když překonáme veškeré strachy, které nás do té doby svazovaly - tj. strachy co si kdo o nás pomyslí, strachy, abychom náhodou někomu naší upřímností neublížili, tak teprve když přestaneme mít strach projevit se skutečně takoví, jací jsme, strach opustíme a začneme vnímat okolí s láskou s pochopením a s přijetím. Posílíme vztah ke své duši, ke svému sebepřijetí a sebelásce. 

Já už vím, proč jsem na tomto světě, proč jsem se sem narodila. Z prvotního ošklivého káčátka, které si na této planetě připadalo jako velký outsider jsem pochopila, proč tomu muselo být. Musela jsem si projít cestou, díky níž jsem poznala jaké to je nechat se ovládat strachem. Poznala jsem co s vámi strach udělá. Nejen po psychické, ale i fyzické stránce. A  díky objevení toho, že pokud se nechám ovládat strachem, špatně skončím - jsem musela odhodit všechny své masky, mnohovrstevné oblečení a ukázat se taková, jaká jsem. Ve své skutečné podobě.

A tak to teď má mnoho z vás. Mnoho lidí se probouzí - myslím tím duchovně. Jsou tak nuceni ukázat se ve skutečném světle. A čím více začínají vnímat hlas svého srdce, tím více temnoty se dere napovrch - ano, i v osobních lidských příbězích. Když se začnete otevírat sami sobě (začnete rozsvicovat své světlo), přijde okolí (tma), která se bude snažit vás stáhnout dolů - rodina, kamarádi, příbuzní, manželé a manželky atd. A to je pak velká zkouška, jestli se opět uzavřete ve vnímání svého srdce a budete se jeho hlas snažit potlačit, anebo ne. A toto se teď děje i na globální úrovni. Světlo Země se pozvedá - koronavirus, který mnoho lidí pořád vnímá jako špatný, byl jen naším pomocníkem na cestě k očistě. Naše planeta vibračně stoupá, energie se zvyšují (což v prvních chvílích můžeme cítit na našich fyzických tělech jako velkou únavu, vyčerpání atd. - mnoho lidí je v poslední době unavených a vyčerpaných a tzv. bez života), je to jen změnou, která je tady nastavována. Je to tím, že se naše těla musí nové energii přizpůsobit, a to není jen tak. Je to déletrvající proces.

Každopádně závěrem bych jen chtěla říci. Mějme odvahu poslouchat své srdce a nenechat se ovládat strachem, který se bude o to víc snažit nás stáhnout zpátky dolů. Mějme odvahu všechny své strachy překonat a poslouchat sami sebe, sami svou intuici a hlas svého srdce. Pak jednou když vydržíme a setrváme, i strach bude poražen. I tomu dojde síla na nás neustále tlačit, když uvidí, že to nemá smysl, když uvidí, že se jím už ovládat nenecháme. Pak i on v našich životech skončí. Nastupme cestu lásky a otevřenosti a vnímejme současnou dobu jako něco, co nás má jen posunout duchovně dál. Opět blíž k nám samým.