Tím, čím si procházíme, nakonec můžeme pomoci i ostatním

14.05.2021

Díky své nové úžasné práci se můžu setkávat s lidmi, jejichž cesta životem nebyla zrovna nejlehčí. Někdy byla doslova drsná a strastiplná. Avšak když vidíte jejich posun, kterým díky těmto útrapám prošli, zcela vás to dostane. Setkávám se s lidmi, kteří si prošli velmi silnými stresovými stavy a depresemi. S lidmi, kteří se pokusili tyto stavy řešit alkoholem i sebevraždou. Setkávám se s lidmi, kteří jsou psychicky nemocní a myslí si, že tímto jejich život končí. 

O to silnější je pak jejich příběh, když vidíte, jak se z těchto stavů nakonec dokázali dostat, jak tyto stavy překonali a jaké všechny zkušenosti na této cestě prožili. Mnoho těchto lidí je pak samo, díky těmto svým strastiplným zkušenostem, schopno pomoci i ostatním. Ukázat jim, že mají pochopení pro jejich stavy, že úplně rozumí tomu, čím si prochází. A díky svému pochopení a dokonalému vcítění se do těchto situací, dokáži ostatním lidem poskytnout naději, že nic není nemožné. Že zotavení se není jen mýtem, ale možnou realitou. Tito lidé v sobě nesou velkou životní sílu a to jen díky útrapám, kterými si během života prošli.

Každá bolest kterou v životě zažíváme, každé zhroucení se, všechny těžké stavy, kterými procházíme, nás ve svém konečném výsledku můžou jen a jen posunout dopředu. Můžou být naším nakopnutím, můžou být následně naší inspirací pro posun jiným směrem.

Nic se neděje jen tak náhodou. Vše, čím si procházíme má svůj význam. Nezapomínejme tak na to, že i když se nám dějí z našeho pohledu třeba úplně šílené a strašné věci, tyto zážitky nás mohou formovat tak, abychom následně měli pochopení pro ostatní a pro jejich příběhy. A tímto pochopením jim dokážeme ukázat i cestu, která je může z jejich stavů vyvést. Můžeme jim ukázat že cesta skutečně existuje a není nemožná. Stačí sebrat veškerou svou sílu a nebát se o své zážitky podělit s ostatními. Otevřenou zpovědí se každému uleví. A nebojte, nemusíte přece očekávat, že vás někdo pochopí, stačí jen, když se přijmete takoví, jací jste. Není to sice zrovna nejjednodušší úkol, ale zároveň to není nemožný úkol. 

Pokud jste ve svém životě zažili něco strastiplného, náročného a třeba i šíleného, nebojte se o své příběhy podělit s ostatními, jedině tak i oni uvidí, že těžké věci se nedějí jen jim a že je v sobě nemusí před okolím skrývat.