Transformace vědomí, nebo-li když změna myšlení bolí

02.09.2021

Nacházíme se v období, kdy mnoho lidí prochází změnou svého vědomí. Tito lidé jsou zbavováni starých pohledů na svět, starého myšlení a chápání. To, co dosud vnímali jako samozřejmé je náhle jako domeček z karet zbořeno. Proč se toto všechno děje? Náš svět se mění, není tady již místo pro staré. Celá naše planeta se vibračně zvedá a téměř nic, co by zůstalo nezměněno, nemá šanci jít dál. My, duše, které se v tuto chvíli tady nacházíme, jsme si toto období zde na Zemi vybraly. Chtěly jsme být přítomny této velké změny. Chtěly jsme zažít zboření starého a nástup nového. A to, že tady v tuto chvíli můžeme být je sice na fyzické úrovni strašně těžké, ale zároveň úžasné. A proto prosím, i když se Vám v životech odehrávají děsivé věci, dokonce takové, s nimiž si nevíte rady a myslíte, že z nich snad ani východisko nenajdete, važte si toho. Je to jedinečná příležitost posunout se o velký kus blíž sami k sobě a tím pádem i ke všemu a všem. To, co se ve Vašich životech odehrává Vás má jen donutit ke změně Vašeho vědomí. Je to neskutečně náročný a těžký proces, ale vždy pamatujte na to, že se Vaše duše pro toto poznání v tomto životě sama rozhodla. Chtěla toto zažít a tím se něco naučit. 

Je tady samozřejmě i mnoho duší, které si toto období vybraly pro odchod z fyzického světa. Duší, které z hlediska fyzického zemřou, avšak z hlediska astrálního pouze změní formu. Mnohost úmrtí jste také třeba zavnímali s pandemií koronaviru, atd. I touto cestou se také jednotlivé duše rozhodly z fyzické formy odejít. Z hlediska našeho vědomí je to sice nepochopitelné, avšak je tomu skutečně tak.

Vše, čím si procházíme nás má přivést na cestu k sobě samému. K pochopení toho, že samotnými tvůrci svého života jsme pouze a jen my sami. Nikdo jiný. 

Mnoho lidí i v mém okolí zažívá doslova zničení všeho, co vnímali jako správné, důležité, samozřejmé a jasně dané. Tito lidé jsou nuceni, díky životním událostem, přehodnotit svůj dosavadní život a pokusit se začít žít jinak. Nově. A jak sami můžete asi vnímat, není to vůbec ale vůbec jednoduché. Jedná se o transformaci našeho vědomí, která nás má přivést na cestu bližší k pochopení a jak opět říkám, na cestu bližší nám samým. Naší duši. Je to cesta, na níž máme začít více věřit sami sobě, své intuici.

Pro lepší pochopení uvedu příklad. Celý život žijete v domnění, že osoba Vám blízká je zkrátka tady a kdykoliv se s ní můžete setkat, strávit čas, spolehnout se na ni. Zkrátka víte, že tato osoba tady je. Jednoho dne se však ve Vašem životě odehraje určitá událost, díky níž tato Vaše blízká osoba mohla přijít třeba i o život. Avšak Vašim přičiněním k této události nedošlo. Něco se ve Vás pohne. Náhle si uvědomíte pomíjivost života. Třeba se zaleknete toho, že nebýt tohoto Vašeho přičinění, tato osoba zde již s Vámi být nemusela. To, že jste na ten malý okamžik poslechli svou intuici a odvrátili tak hrozící událost, Vás třeba i šokuje. Ten "náklad", který na sobě spatříte Vás dokáže paralyzovat. A to je jen předstupeň toho, co přijde. Začnete se zamýšlet nad smyslem života a toho, co tady vlastně děláte, jestli to má smysl a význam. A hlavně, jestli to vše, co je na Vás naloženo, dokážete skutečně unést. Mnoho lidí takto upadne do depresí, a to klidně i do silných depresí, z nichž je velmi těžké se dostat. 

Moc ráda bych Vám jen uvedla, že celé děsivé a třeba i hodně depresivní období, které se ve Vašem životě odehrává Vás má jen změnit. Zkuste to vzít takto. Teď to přeženu...Vážíte třeba 180 kg. Víte že Vás to už hodně ohrožuje na životě. Pro to, abyste přežili a mohli jít životem dál, je zapotřebí změnit své návyky, změnit své způsoby stravování, pohybu, přístupu k sobě samému. Když tento způsob nezměníte, je velmi pravděpodobné, že žít dlouho nebudete. A teď záleží. Odhodláte se změnit sami k sobě přístup a začít pro sebe něco dělat a tím i přežít a posunout se dál, přestože je to velmi namáhavé, náročné a bolestivé, nebo nikoliv? Stejně tak je to i se samotným myšlením. Když žijeme ve vzorcích chování, které nám byly od malička vštěpovány, je velmi těžké je změnit, přehodnotit a přijmout nové pohledy. Avšak víme, že pokud se v našem myšlení něco nezmění, přijdou drsnější stavy, které nás budou chtít dostat do nového. Deprese. Třeba i tak silné, že k tomu, abychom se z nich dostali, musíme zcela obrátit své vnímání, chování, návyky a pohledy na život.

Moc ráda bych všem lidem, kteří právě prochází velmi náročným životním obdobím řekla - pamatujte si, že tato bolest, kterou cítíte, kterou prožíváte tu není od toho, aby Vás udělala smutnými a zoufalými. Tato bolest je tu jako Váš dar k tomu, abyste se stali vnímavějšími, bdělejšími a zkrátka jinými. A teprve když se takovými stanete, bolest a zoufalství zmizí.