Tvoříme nový svět

05.03.2021

Každý z nás se dnes a denně dostává do situací, kdy je na něj vyvíjen tlak okolí, lidí, médií, vlády. I když to mnozí ještě stále nechápou a někteří to nepochopí nikdy, právě teď začínáme tvořit všichni nový svět. Současné dění ve světě je toho zářným příkladem. 

Začínáme pomalu krůček po krůčku tvořit nový svět tím, jak začínáme měnit svůj pohled na něj. Čím více se měníme, čím více začínáme vnímat skutečné hodnoty, na nichž záleží, čím více začínáme chápat, že vše, o co jsme dlouhé léta stáli, je zcela bezvýznamné, tím však více je na nás vyvíjen tlak ve snaze strhnout nás zpět ke starému systému. Ke starému světu. Světu, kde vládl strach, obava o budoucnost a ulpívání na materiálních hodnotách.

Čím více stoupáme, tím větší je na nás vyvíjen tlak mající za úkol stáhnout nás zpět dolů. Tento tlak vnímáme prostřednictvím médií, která snad neustále hlásí jedno a to samé. Pořád a pořád dokola. Televize, rádia, internet - vlastně všechny komunikační prostředky jsou plné "té hrůzy", která se kolem nás odehrává. Jejich dobrovolné poslouchání je dobrovolným vzdáním se své moci nad sebou.

Věřím, že vy, co čtete tyto mé články se už nechcete nechat dále zastrašovat starými nefunkčními systémy tohoto světa. Jedinou šancí, jak můžeme vytvořit nový svět je zcela vnímat svou sílu a neodevzdávat ji jiným. Především oněm médiím, vládě a dalším lidem, kteří nás tahají dolů. To, že nás straší "strašným koronavirem" je jen snaha o to nás stáhnout do pozice strachu a obav. To, že se jím to daří a stahují nás dolů tím, jak v nás šíří strach se na nás projevuje tak, že odevzdáváme svou MOC do jejich rukou. Bojíme se "strašlivého" koronaviru a dobrovolně tak odevzdáváme svou MOC do cizích rukou. Do rukou vlády, do rukou lidí, šířící strachy, do rukou médií - a tak je taky posilujeme. Přicházíme tak o svou vlastní sílu a o svou MOC nad svým životem. A když NEMÁME MOC nad svým životem, máme NEMOC. Nemoc u nás vzniká tak, že nemáme moc nad sebou. Svou moc jsme nechali jiným - kteří jsou díky toho posilněni (vláda, média, atd.). Tyto entity nás zastrašovaly strachy a my jsme nebyli dostatečně silní a uvěřili jsme jim, a tak jsme svou MOC odevzdali síle strachu. Naše NEMOC tak zaplavuje naše těla, naše duše. 

Lidí, kteří jsou NEMOCNÍ přibývá. Proč? Protože podléhají síle strachu o tom, co se skutečně může stát a zkrátka strach je převálcoval. Tito lidé se stávají nemocnými z důvodu odevzdání se strachům. Odevzdání sami sebe jiným. Tito lidé začali více věřit všem ostatním než sami sobě. Tito lidé začali věřit, že média říkají pravdu, že vláda ví vše nejlíp, že skutečně strach, který je tady prezentován na každém rohu, existuje. Tito lidé přišli sami o sebe, přišli o svou moc nad sebou. A pokud je síla jejich strachu velmi silná, dokáží tuto zápornou sílu samozřejmě použít a přenést i na své blízké, kteří se jí třeba ještě neumí dobře energeticky bránit. 

Současná doba, kterou mnoho lidí nazývá jako šílenou, je ve skutečnosti naší největší události, které můžeme být svědky. Vybrali jsme si všichni, že v tuto dobu budeme zde na zemi. Že budeme svědky toho všeho, co se odehrává. Mnoho duší si tuto dobu vybralo k odchodu ze světa. Mnoho duší chtělo být tohoto velkého přerodu světa svědky, a proto jsou tady. Tato doba je pro nás, co jsme tady v tuto chvíli nádherná. Tento stav přerodu mezi bodem A a bodem B nezažijeme po dlouhá staletí i tisíciletí.

Můžu tuto dobu přirovnat i k průběhu mateřství. Ve vrcholném stádiu těhotenství je tělo připraveno k porodu - něco nového je již nachystané, avšak když se něco nového chce dostat na svět, přichází porod. A ženy, které zažily porod ví, že je to snad ta nejbolestivější a nejnáročnější věc na světě. Ve chvíli porodu jste fyzicky tak neskutečně "zničeni", bolest, kterou cítíte je tak neskutečně děsivá a paralyzující. Ale když tuto fázi překonáme, přijde nový život, zrodí se něco nádherného, krásného, nového a božského. Současnou situaci bych přirovnala k fázi porodu. Tato fáze je děsivá, bolestná, náročná a přestože si myslíme, že už ji třeba ani nezvládneme, další fáze je jistá - nový život. Zrodí se nový svět. Takový nový svět, který tu ještě nebyl. 

A proto vezměme si svou sílu zpět. Vezměme si svou MOC zpět. Buďme silní a raději vypněte televizi, zprávy a nečtěme média, aby nevyužily naší slabosti a nedostaly nám jejich strachy do našeho podvědomí. Vše, co máme vědět a znát se stejně vždy dozvíme. Nic, co bychom měli vědět nám nikdy neujde. Důležité informace, když k nám mají přijít, tak k nám prostě přijdou - to je jedno z našich vesmírných pravidel.

Buďme sami k sobě upřímní, věřme své síle a nenechme se stahovat zápornými entitami dolů. Protože jen tak si udržíme svou MOC, nikoli NEMOC.