Uvědomění

17.03.2021

Uvědomění neboli pochopení skutečností, proč se nám v našich životech určité věci dějí, z jakého důvodu jsme se ocitli tam, kde jsme a proč nás někteří lidé vnímají tak, jak nás vnímají. To vše je nedílnou součástí našeho vývoje. Někteří lidé nevěří v to, že vše, co se v nás i mimo nás odehrává je příčinou našich předchozích konání a myšlení. Avšak každá naše myšlenka má sílu se zhmotnit. Ať už myšlenka pozitivní nebo negativní. My sami si vytváříme svět kolem sebe, a to svým pohledem na něj. Když jsou naše myšlenky pozitivní a kladné, okolí na nás bude stejně tak působit. Když však naše myšlenky ovládá strach a negativita, pak se nám i toto bude zrcadlit v našem okolí - tj. okolí plné strachů a nepokojů.

Naše myšlenky jsou velmi mocné. Proto dávejme pozor, na co myslíme a jak myslíme. Vše si zhmotňujeme, ani nevíme jak jednoduše. 

Každé uvědomění s sebou přináší pochopení. Když si například uvědomíme, že některé vztahy nám už neslouží, ba naopak - táhnou nás třeba tam, kde vůbec nechceme být, pak je důležité i pochopit proč se tak děje. Může to být tím, že nás právě učí. Učí nás poznání vlastní síly. Jsme tedy zkoušeni, zdali jsme dost silní a dokážeme ve svém životě udělat změnu. Zkouší nás, jestli skutečně chceme tvořit nový svět a nový život, nebo o tom jen sníme, avšak ve skutečnosti máme strach se pohnout z místa. Strach opustit staré a vkročit do nového, neznámého. Avšak jedině tak můžeme skutečně růst. Překonáváním překážek, které se nám v životě objeví. 

A které uvědomění je nejpodstatnější? Je to uvědomění si vlastní hodnoty. Lidé, kteří si nevěří, kteří se podceňují, ztrácí tu nejkrásnější část sebe sama. Připravují se o to, jak úžasně silní by mohli být a jak by díky této síle mohli i ostatním ukazovat směr a cestu. 

Všem nám přeji, abychom si vědomi své vlastní hodnoty a síly dokázali otevřít jakékoliv dveře, po nichž tak toužíme:-)