Žár slunečních paprsků

13.07.2022

Je léto. V posledních dnech se Slunce spíše schovalo, nyní dá však opět o sobě vědět. Někteří lidé nemůžou v poslední  době žár slunečních paprsků ustát a unést. Někdy je žár tak spalující, že se na přímém slunečním světle nedá vydržet. Ano Slunce dává o sobě znát. Slunce nám vešm hodně pomáhá. Nejen, že se hodně podílí na naší dobré náladě, ono nám předává hodně pozitivní energie. 

V poslední době se všichni hodně měníme. Čím dál více a více lidí otevírá oči a probouzí se. Probouzí se ze spánku, který nás tady všechny na této planetě provázel už neúměrně dlouhou dobu. Nastala doba, kdy se zkrátka probudit musíme. Je to třeba, neboť jinak bychom nemohli dále touto cestou na této planetě pokračovat. Hodně dlouhou dobu jsme byli spokojeni s tím, že jsme zcela zapomněli na to, kým skutečně jsme a proč tu jsme. Začali jsme se honit za materiálními statky, za penězi, za požitky, pýcha nad námi převzala moc. Pokud bychom nadále pokračovali tímto směrem, naše planeta zanikne. Je tomu skutečně tak. 

Já sama jsem se zúčastnila regrese, kde jsem zase poznala hodně nového. Bylo mi řečeno, jak můžeme tady všichni dopadnou, pokud něco v našich životech nezměníme. Plno duchovních průvodců, plno andělů, plno dalších civilizací, o kterých tady na Zemi nemáme ani potuchy se nám snaží jen a jen pomoci. Posílají nám svou energii, snaží se nás "pošťouchnout" k otevření se. Všechno, co dovedlo naši planetu a hlavně nás lidi až sem, do tohoto bodu "zlomu" bude muset zaniknout. Veškerá honba za poklady, za materiálním úspěchem, za zisky, za kariérou bude postupně ničena a borcena. Ptáš se jak? Zkrátka tak, že bude muset zcela zaniknout systém, ve kterém jsme žili. Peníze, které jsme tak dlouho dávali na první místo, jejich silný vliv zanikne. Celá ekonomika této planety bude přepsána. Aby k tomu však došlo, musí se to vše zhroutit. Už teď jsme ve stavu, kdy vidíte, co se s financemi a cenami děje. Jak neúměrně rostou ceny všeho. Toto se bude dále "šponovat". Mnoho lidí to už teď vidí jako katastrofu a "katastrofa" bude dále pokračovat. K tomu, aby se mohl náš pohled na nás samotné a na naše životy změnit, se v prvé řadě musí zcela rozpadnout finanční systém, který nás tady do této doby tak silně ovládal. Pro mnoho lidí to bude těžké, náročné, neuvěřitené a nepředstavitelné. Také strach z budoucnosti buď už ovládlo nebo ovládne mysli hodně z nás. To, čím si procházíme a procházet budeme je nezbytné k tomu, abychom zcela přestavěli náš pohled na život a jeho význam. Krach všech materiálních statků prostě nastat musí, protože jedině tak jsme schopni uvidět, skutečné hodnoty tohoto života. My, co jsme se sem na planetu Zemi narodili a v této době na ní žijeme, jsme si vybrali pro svou inkarnaci právě toto období. Chtěli jsme být svědky této velké, obrovské změny a tohoto masivního otevírání se duší. Lidé se postupně probouzejí, lidé postupně otevírají oči. Avšak co si mnoho z nás neuvědomuje je to, že nejsme to jen my, kdo pracujeme na naší změně. Existuje tady mnoho civilizací, národů, energií, které nám nesmírně napomáhají. 

Jednou z těchto energií jsou i naše živly - voda, vzduch, oheň a země. Tyto živly nám nesmírně napomáhají. Voda - odplavuje vše staré, aby mohlo přijít to nové. Voda je očistná, voda nás čistí a smývá z nás všechny staré nánosy (pokud máte možnost - oddejte se koupání v přírodních nádržích, řekách, mořích - tento živel pomůže odplavit vaše "staré já" a zároveň vás očistí). Vzduch - vzduch je nesmírně cenný, ale málokdo z nás si to uvědomuje. Málokdo z nás si uvědomuje, že jen díky němu žijeme, že jen díky němu tady můžeme dýchat a svobodně se nadechnout - a proto zkusme se alespoň na malou chvíli během našeho dne soustředit na náš dech - na nádech a výdech. Staneme se tak součástí přítomného okamžiku, který má nesmírný účinek na naše léčení. Oheň - oheň spaluje vše staré, dává teplo a ohřívá a tím přináší pocit bezpečí a klidu. Slunce je patronem ohně. Pokud slunce hodně pálí - spaluje z nás vše, co není pro nás dobré, zároveň nás nabíjí neskutečnou energií a pocitem radosti. Stačí se podívat do plápolajícího ohně a hned uvidíte, co se ve vás začne odehrávat (poznáte jeho mocnou sílu - poznáte, že je silným pánem, který však při velké pokoře k němu může přinést mnoho užitku a energie. Země - země nás spojuje s touto planetou. Země nás uzemňuje, země nám ukazuje, jak žít ve spojení s přírodou a se všemi ostatními živly. Projděte se bosí po trávě, po hlíně, po poli - nesmírně moc se tím spojíte se zemí a vším živým. Opět vás to navede k sobě samým.

Uvědomujme si co máme, buďme vděční, za naší planetu, za louky, lesy, řeky, moře, za modré nebe, za Slunce. Buďme jim vděční. Milujme je a pak můžeme milovat i sami sebe.