Ženský princip

11.02.2021

V každém z nás se nachází jak mužská, tak ženská energie. V každé fázi našeho života může u nás nastat doba, v níž nám dominuje jedna z těchto energií. K dominanci jedné těchto z energií nás mohou dovést životní zkušenosti, životní trable nebo úspěchy, výchova a společnost. 

Do dnešní doby byla naše země převážně pod nadvládou mužského principu. Mužské energie. Honba za úspěchem, tah na branku, logické a analytické uvažování, vůdcovství, vůle jednat a jít si za svým cílem. Ženský princip - princip citlivosti, tvořivosti, intuice a emocí byl víc a víc potlačován. Jevil se jako neproduktivní, neperspektivní. 

Samotná situace však dospěla do fáze neúnostnosti. A to tak veliké, že můžeme všichni vidět změny, které na naší planetě probíhají. Staré systémy se hroutí a proč? Protože naše společnost byla vychýlená z rovnovážného stavu. Byla vychýlená z rovnovážného stavu mužské a ženské energie.

Můžeme to pozorovat i na nás ženách. Situace samozřejmě neplatí pro každého, avšak dosud jsme ji v naší společnosti mohli čím dál víc vnímat.

Ženy, pro které je typické emocionální cítění, vnímání života srdcem měly častokrát srdce tak otevřená, až jim je jednu někdo životními okolnostmi zlomil. Životní události jim ukázaly, že bolest zlomeného srdce je tak velká, že ji znovu zažít nechtějí. A co se stalo dál. Tyto ženy se staly silnými, obrněnými a málo emocionálními. Tyto ženy se postavily k životu čelem a to tím způsobem, že se zkrátka rozhodly, že jsou schopny všechno zvládnout samy a o vše se postarat. Jakoby si samy chtěly dokázat, že ve svém životě se dokáží samy o sebe postarat a nepotřebují nikoho dalšího k tomu, aby přežily. Přebraly tak na sebe mnohem silněji mužský princip.

A tak se u těchto žen začala stále silněji a silněji projevovat mužská energie. Energie logiky, schopnosti obstarat si veškeré záležitosti a schopnosti si ve všem vystačit samy. Ženská energie tvořivosti, citu, emocí, něžnosti, křehkosti a zranitelnosti tak byla zcela potlačena.

I přes tuto skutečnost, ženy jsou stále ženami a je pro ně tak velkou výzvou nebát se nechat někoho dalšího se o ně postarat, pomoci jim a přiznat si, že zkrátka nemusí být na všechno samy.

Ženy a muži jsou odlišní. Ženám dominuje měsíc - tajemno, intuice, vše podvědomé, emocionální, citlivé a skryté a mužům naopak dominuje slunce - vše jasné, osvětlené, patrné, zřejmé na první pohled. Každý z nás v sobě má kus muže a kus ženy. Záleží jen, jaká energie v nás samotných převáží. Naší snahou by mělo být vyrovnat tyto dvě energie do harmonie, do souladu. Nebát se převzít si zcela své ženství zpět. Nebát se otevřít opět své srdce a nechat ostatní se k němu přiblížit. Začít důvěřovat a tvořit. Být opět tím emocionálním teplem, citem a křehkostí naplněna. Nemyslet si, že nepotřebujeme už nikoho dalšího, protože zkrátka se o vše dokážeme postarat samy. Každá z nás, i když třeba hoooodně hluboko uvnitř, chce být tou milovanou, opečovávanou ženou, která může nechat ostatní bez obav se o ni postarat.

Přeji všem ženám aby v sobě opět našly svou jedinečnou ženskost a aby už jednou provždy zapomněly na to, že se zkrátka musí vyrovnat mužům.