Zůstat, nebo odejít?

15.03.2021

V životě se dostáváme na křižovatky, kdy musíme skutečně řešit - zůstanu, nebo odejdu? Tyto křižovatky nebývají vůbec jednoduché. Na jedné straně se nám stále a stále dokola zjevuje obraz toho, co bychom měli udělat a jak by to měl všechno vlastně správně být. Na druhou stranu toužíme už po úplně něčem jiném, něčem, co nám dovolí dýchat, po něčem, co nám vlije zase krev do žil. Zkrátka po něčem, kde bychom mohli být opět sami sebou. 

Život nás však zkouší. To, co pro nás bylo dobré a prospěšné před pár lety, nám teď už sloužit vůbec nemusí. To, po čem jsme toužili, to v co jsme věřili, co jsme budovali, se rázem může změnit o 180 stupňů. Se změnou našeho myšlení přichází i zkouška. Tato zkouška má ověřit, zdali skutečně stojíme o to, o čem jsme snili. Nebo je to jen naše přání, avšak na jeho realizaci nemáme dost sil a odvahy, tudíž ještě nejsme připraveni.

Životní lekce nikoho z nás neminou. Avšak každý z nás může svobodně rozhodnout, jak k nim přistoupí. Jestli již pochopil, že měnit se může jen a jen on sám, nikoliv jeho okolí - neboť okolí se nikdy nezmění, když se nezmění naše myšlení. Teprve, když sami v sobě pochopíme, že to, jaký si život uděláme, to, jak naplněný ho budeme mít, záleží jen na nás - teprve pak můžeme změnit k lepšímu i své okolí. 

Proto rozhodnutí o tom, zda zůstat při tom, čeho jsme v životě dosáhli, zda zůstat u toho, co máme anebo vkročit do něčeho úplně nového, neprozkoumaného je důležitým krokem, který následně ovlivní i náš budoucí život. 

Ale jak bychom mohli dojít k něčemu lepšímu, když lpíme na minulosti a naučených vzorcích chování, které nám už vůbec, ale vůbec neslouží. Rozhodnutí je však na nás. Zůstat, nebo odejít?